TOP-PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00009

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Balatonkeresztúr Község Önkormányzata
Konzorciumi tag: Somogy Megyei Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Mini bölcsőde kialakítása Balatonkeresztúron
A szerződött támogatás összege 112 349 893,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.04.30.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt során egy új mini bölcsőde kerül kialakításra, amelynek köszönhetően 8 db új bölcsődei férőhely lesz a településen. A mini bölcsőde kialakítására, létrehozására a gyermek létszám, valamint a bejelentett szülői igények miatt van szükség. Balatonkeresztúr községe jelenleg nem rendelkezik semmilyen bölcsődei ellátási formával, illetve a vele szomszédos, a gyakorlatban "összenőtt" Balatonmáriafürdő település sem. A lakosok jelenleg Marcaliban vehetik igénybe az ellátást, amennyiben az ottani kapacitás megengedi azt. Balatonkeresztúr településen a 3 év alatti lakosainak száma 2021-ben meghaladja a 59 főt, Balatonmáriafürdő esetében pedig 18 főt. Ebből adódóan Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében kötelező gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. A leendő mini bölcsődei ellátást a két település által létrehozandó Társulás fogja üzemeltetni. Az önkormányzat úgy határozott, hogy ezen kötelességét egy meglévő, Balatonkeresztúr Ady Endre utca 1. szám alatti épület átalakításával kívánja ezt megvalósítani. Az épület átalakítást követően egy csoportszoba kerül kialakításra 8 fő befogadóképességgel. Az épületben kialakításra kerül egy vezetői iroda, személyzeti öltöző, melegítő konyha, öltőztető, babakocsi tározó, kerékpártározó, és minden 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt helyiség, funkció. Bölcsődei szakértővel közösen kialakításra került a bölcsődében szükséges eszközök listája, ami magában foglalja a csoportszoba, a gyermekfürdőszoba, a gyermeköltöző, a vezetői iroda, a játszóudvar, a felnőttek munkavégzéséhez szükséges, az egészség- és munkavédelmi, és a nevelőmunkát segítőeszközöket, játékok, valamint a játszóudvar eszközeit.

A projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen élők számára elérhető legyen a színvonalas mini bölcsődei ellátáshoz és az általuk nyújtott minőségi bölcsődei szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint, hogy biztosítva legyenek az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei. Cél továbbá, hogy a település a bölcsőde működése révén egyenlő esélyekkel  rendelkezzen, csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, és ezzel biztosításra kerüljön a minőségi szolgáltatásokhoz való - kirekesztés nélküli - hozzáférés. Ezen célok elérése, a gyermekellátó kapacitások fejlesztése hozzájárul a családok segítéséhez, a kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, munkába állásuk, foglalkoztathatóságuk elősegítéséhez is. További cél, hogy intézményi szinten komplex fejlesztés, infrastruktúra és kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósuljon, a mini bölcsőde kialakítással és eszközbeszerzéssel az intézmény által nyújtandó szolgáltatások 8 fő kisgyermek számára magas színvonalon legyenek elérhetők, illetve a bölcsőde képes legyen megadni az odajáró gyermekeknek mindazt, amit esetleg a családjuk nem képes biztosítani, szociális helyzetük
miatt.