TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00010

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Szentbalázs Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Faluközpont rekonstrukció Szentbalázson
A szerződött támogatás összege: 109 247 000,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja a 315 lakosú, körzetközponti szerepet betöltő Szentbalázs faluközpontjának megújítása közlekedésbiztonsági szempontból,
melyhez hozzájárul még belterületi zöld infrastruktúra-, és közösségi célú fejlesztés.

A projektben megfogalmazott fejlesztések célcsoportja a 315 fős lakosság, továbbá a 120 fő iskolás- 25 fő óvodás kisgyermek és pedagógus, és naponta kb. 40 fő olyan ügyfél, vagy beteg, aki az önkormányzati hivatalt-, orvosi rendelőt-, védőnői szolgálatot látogatja. Az iskolás és óvodás gyermekek zöme, és a lakosság Kaposváron dolgozó része is érintett az autóbuszos közlekedésben.

A pályázatot helyi önkormányzatként nyújtják be, és konzorciumi partnerként a Somogy Megyei Önkormányzat kerül bevonásra. A projekt céljai és részcéljai:
I. Fenntartható közlekedésfejlesztés

1.     Közúti közösségi közlekedés fejlesztése az autóbusz-közlekedés  alap-infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével: a faluközpontban lévő 3 db buszmegálló 1 helyre való koncentrálása a meglévő forduló- és peronjának felújításával akadálymentes járdakapcsolattal, és a megállóhelyen új nagyobb létszámot befogadni képes váróhelyiség építésével. A másik két buszmegálló megszüntetése, helyén zöldfelület és gyalogátkelőhely kialakítása.

2.     Közlekedésbiztonság: gyalogátkelőhely létesítése az akadálymentesítési elvárások figyelembevételével.

II. Közösségi célú tevékenység

1.     Közterületi burkolatok felújítása: az iskolához vezető közterületi járdaburkolat felújítása, a fejlesztéssel érintett egyéb járdaszakaszok felújítása, az intézmények előtti rossz állapotú kerítések elbontása.

2.     Ingyenesen használható meglévő parkoló felújítása azzal, hogy a buszmegálló megszüntetésével a parkoló átszervezhető oly módon, hogy ott új parkolóhelyek váljanak használhatóvá.

3.     Okos közösségi pont kialakítása free wifi és okos tájékoztató oszlop elhelyezésével.

III. Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztés

1.     Önkormányzati tulajdonú, közhasználatú zöldterületek megújítása, és kialakítása: a parkoló és az iskolához vezető gyalogjárda közötti mély árok befedésével új zöldfelület létrehozása, a meglévő növényfelületek megújítása az elöregedett növényzet kivágását követően új, a 3-as lombkoronaszinti elvárást teljesítő parkosítás elvégzése.

2.     A domborzati viszonyokhoz igazodóan a rézsűk talajerózió védelmi szempontú fejlesztése talajtakaró növények, és védőfasor telepítésével.

3.     A zöldterületek használatához szükséges utcabútok elhelyezése (hirdető táblák, padok, szemetesek).

A tervezett tevékenységek megvalósulása esetén fokozódik a 66. sz. főút menti település forgalmas faluközpontjának közlekedésbiztonsága, különös tekintettel a kisgyermekek gyalogos közlekedésére. E mellett a közösségi közlekedés körülményei is javulnak, és biztonságosabbá válnak, illetve megújulnak a zöldfelületek, ami növeli a lakosság komfortérzetét, javítja közlekedési körülményeit, így hozzájárul a kistelepülés lakosságmegtartó erejéhez, és közvetetetten növeli intézményei alap-infrastrukturális feltételeinek javítását (megközelítés, parkolás).