TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00011

sztp.jpg

 

A kedvezményezett neve: Gálosfa Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Gálosfai faluház és környezetének felújítása
A szerződött támogatás összege: 100 045 000,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.10.30.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja a 238 lakosú, zselici kistelepülés, Gálosfa faluközpontjában lévő faluházának és az előtte elterülő hatalmas zöldfelületi
közterületnek megújítása. A közösségi célú fejlesztés belterületi zöld infrastruktúra fejlesztéssel valósul meg.

A projektben megfogalmazott fejlesztések célcsoportja Gálosfa 238 fős lakossága (civil szervezeti tagságot is felöleli), és az évi kb. 150-200 főturista, aki megfordul a településen. A településen működő Mesevár Óvoda 25 fős óvodás gyermeke is célcsoportként fogalmazható meg, amennyiben ünnepségeik alkalmával rendszeres látogatói a szomszédságukban elhelyezkedő faluháznak.

A pályázatot helyi önkormányzatként nyújtják be, és konzorciumi partnerként a Somogy Megyei Önkormányzat kerül bevonásra a műszaki dokumentáció elkésztésének kivételével elvégzett projekt előkészítés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, és a projektmenedzsment feladatok elvégzése okán.

A projekt céljai és részcéljai:
I. Közösségi célú tevékenység
1.     Közösségi és kulturális tevékenységet magában foglaló 210,5 m2 épület felújítása: a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló kultúrház külső-belső felújítása, belső átalakítása, oly módon, hogy a kulturális funkció, és a közösségi funkció használattól függő tér- és időbeli elkülönítése megoldható legyen, ugyanakkor konzekvensen szétválasztásra se kerüljön, valamint ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés.

2.     Ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása a faluház mellett oly módon, hogy a meglévő, betonos 280 m2-es e célra való placcot parkolóként alakítjuk ki.

II. Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztés
1.     Önkormányzati tulajdonú, közhasználatú zöldterületek megújítása, a meglévő növényfelületek megújítása az elöregedett növényzet kivágását követően új, a 3-as lombkoronaszinti elvárást teljesítő parkosítás elvégzése.
2.     A domborzati viszonyokhoz igazodóan a rézsűk talajerózió védelmi szempontú fejlesztése talajtakaró növények, és védőfasor telepítésével.

3.     A zöldterületek használatához szükséges közlekedési felületek (burkolt gyalogjárdák), és hozzájuk kapcsolódó világítás készítése köztéri zöldfelületen
4.     A zöldterületek használatához szükséges utcabútok elhelyezése (hirdető táblák, padok, szemetesek).

Mindezen fejlesztések az akadálymentesítés jegyében zajlanak, valamint biztosítjuk a nyilvánosság tájékoztatását is. A faluházban és környezetében free wifit alakítunk ki. A közösségi – és kulturális élet körülményei jelentősen javulnak, illetve megújulnak a zöldfelületek, ami növeli a lakosság komfortérzetét, így hozzájárul a kistelepülés lakosságmegtartó erejéhez.