TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00014

sztp.jpg

 A kedvezményezett neve: Somogyszob Községi Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Belterületi vízrendezés Somogyszobon
A szerződött támogatás összege: 99 994 657,- Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt keretében Somogyszob belterületén a Rinya patak mellékágainak mederkotrása valósul meg, annak érdekében, hogy a keletkező csapadékvizeket a mellékágak képesek legyenek levezetni, ezáltal megszűnik Somogyszob lakóingatlanainak a csapadékvíz általi veszélyeztetettsége.

A település területét az észak-déli tengelyű Somogyszobi-Rinya patak és mellékágai hálózzák be. Ezen vízfolyások teljesen benőttek, a medrük feliszapolódott, nagyobb esőzések esetén ez nagymértékű visszaduzzasztást eredményez, és veszélyezteti a lakott terület minden értékét, ezért a mellékárkok irtási munkáinak és mederkotrásának elvégzése kerül megvalósításra. A megvalósítás által érintett területek: Jókai, Arany, Rákóczi utcák (215 hrsz); Kossuth utca (213 hrsz, 83 hrsz);  Zrínyi utca (592 hrsz); Csokonai utca (0134 hrsz); Kálvin utca (06 hrsz, 02 hrsz); Szent Imre utca (469 hrsz); Nagyatádi út (117 hrsz).

A projekt megvalósításának célja a klímaváltozás negatív hatásainak kiküszöbölése, megelőzése, hiszen az időszakonként rövid időn belül a
településen megjelenő szélsőségesen nagy csapadék mennyiség elvezetésére, kezelésre vonatkozó beavatkozásokat tartalmaz a projekt.

A mederkotrás megvalósításával élhető környezet kerül kialakításra, mivel a csapadék okozta károk mérséklődnek, az ingatlanok időjárási
hátrányokból fakadó korlátozott használhatósága javulni fog, mely a lakosság életkörülményeit javítja. A teljesen benőtt, feliszapolódott medrű vízfolyások visszaduzzasztásból bekövetkező károkozásai jelentősen rontották az érintett ingatlanok piaci értékét is, a fejlesztés hatására az ingatlanok értéke várhatóan emelkedni fog.