TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00032

sztp.jpg

 

A kedvezményezett neve: Hajmás Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása Hajmáson
A szerződött támogatás összege: 91 485 000,- Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.08.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja a 248 lakosú, zselici kistelepülés, Hajmás faluközpontjában lévő közösségi tér (kultúrház és könyvtár), valamint
üzlethelyiség (vegyes- és italbolt) felújítása, és a falu képét meghatározó katolikus templom körüli zöldfelületek, a Templom tér megújítása. Ezen felül a központban elhelyezkedő buszmegálló váróhelyisége kerül felújításra.
A projektben megfogalmazott fejlesztések célcsoportja a kultúrház, és könyvtárat igénybe vevő, és a boltot látogató Hajmás 248 fős lakossága. A buszmegállót használók, akikből külön célcsoportként kell kiemelni azt az 50 gyermeket, akik közösségi közlekedést igénybe véve utaznak Szentbalázsra iskolába, és Gálosfára óvodába. A pályázatot helyi önkormányzatként nyújtják be, és konzorciumi
partnerként a Somogy Megyei Önkormányzat kerül bevonásra a műszaki dokumentáció elkésztésének kivételével elvégzett projekt előkészítés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, és a projektmenedzsment feladatok elvégzése okán. A projekt céljai és részcéljai:

I. Közösségi célú tevékenység
1.     Kereskedelmi funkciót betöltő vegyesbolt üzlet- és kapcsolódó helyiségeinek felújítása, mely kizárólagos önkormányzati tulajdont képez,
azzal, hogy az épület italbolti funkciót betöltő helyiségei a kultúrházhoz kapcsolódóan közösségi célt fognak szolgálni.

2.     Közösségi és kulturális tevékenységet magában foglaló épületrész felújítása az italbolt helyiségének hozzákapcsolásával, mely kizárólagos önkormányzati tulajdonban áll, és mely könyvtár-teleház, és kultúrház funkciót lát el, annak kiszolgáló helyiségeivel.

II. Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztés
1.     Önkormányzati tulajdonú, közhasználatú zöldterületek megújítása, a meglévő növényfelületek megújítása a 3-as lombkoronaszinti elvárást teljesítő parkosítás elvégzése.

2.     A domborzati viszonyokhoz igazodóan a rézsűk talajerózió védelmi szempontú fejlesztése talajtakaró növények.

3.     A zöldterületek használatához szükséges közlekedési felületek kialakítása, meglévők felújítása.

4.     A zöldterületek használatához szükséges utcabútorok elhelyezése (hirdető táblák, padok, szemetesek).

III. Közlekedésfejlesztés

1.      Az autóbusz közlekedés alapinfrastruktúrájának fejlesztése érdekében a központban lévő buszmegálló peronjának felújítása az akadálymentes felszállás érdekében, és a váróhelyiség felújítása. Mindezen fejlesztések az akadálymentesítés jegyében zajlanak, valamint
biztosítjuk a nyilvánosság tájékoztatását is. A kultúrházban és környezetében free wifit alakítunk ki.

A tervezett tevékenységek által a közösségi – és kulturális élet körülményei jelentősen javulnak, illetve megújulnak a zöldfelületek, ami növeli a lakosság komfortérzetét, így hozzájárul a kistelepülés lakosságmegtartó erejéhez. Ki kell hangsúlyozni azt a tényt is, hogy Hajmáson a lakosság 80 %-a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozó: nagy lélekszámban vannak jelen a roma származásúak, az alacsony iskolai végzettségűek, az alacsony jövedelmemmel rendelkezők. Ennek okán a közösségi – és kulturális feladatok mindennemű erősítése azért kiemelten fontos, hogy integrációjuk biztosított legyen.