TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00048

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Böhönye Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: A kerékpáros közlekedés és a közösségi élet feltételeinek fejlesztése Böhönyén
A szerződött támogatás összege: 299 365 670,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.07.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projektünk célja Böhönye község területén így komplex fejlesztés megvalósítása, melynek keretében a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítását, ifjúsági közösségi tér kialakítását, közösségi rekreációs célú zöldfelület fejlesztését, valamint játszóterek fejlesztését tűztük ki célul.

Az önkormányzat tulajdonában levő Civilek háza felújítása a korábbiakban megtörtént, azonban a településközpontban található épülethez egy nyaktaggal csatlakozó hátsó traktus felújítására, funkcióval való megtöltésre eddig nem került sor. A projekt keretein belül ezt a helyiségek kívánjuk a fiatalok számára rendelkezésre álló közösségi beltéri szabadidős tevékenységekre alkalmas térré alakítani. Célunk, hogy a fiatalok helyben maradását motiváljuk azzal, hogy eddig a településen nem elérhető szabadidős tevékenységek biztosításán keresztül az életminőségük javulását érjük el.

Az épülethez tartozó udvari rész zöldfelület fejlesztését kívánjuk még megvalósítani, melyet a település minden lakója számára elérhetővé kívánunk tenni. A szabadidő rekreációs eltöltése így szabadtéren is elérhetővé válik. A fák, cserjék telepítésén túl sütő-főző helyeket kívánunk kialakítani, utcabútorokkal és kültéri sportolásra alkalmas elemek telepítésével. A mobil szabadtéri színpad a kültéri települési rendezvények feltételeit fogja biztosítani.

A településen jelenleg nincs olyan helyiség, ahol szervezett keretek között a lakosság közösségi szabadidős vagy sport célú klubéletet tudna élni a szükséges eszközökkel, felszerelésekkel. A tervezett projekt keretében az épület korszerűsítésén és megfelelő méretű közösségi terek kialakításán túl az épülethez tartozó belső udvar parkosítása keretében korszerű pihenő és rekreációs zöldfelület kerül kialakításra.

A projektben tervezünk kerékpáros létesítmény megvalósítását is, mely a kereskedelmi, szolgáltatói funkciókat ellátó településközpontból indul és a település szélén található lakott településrész bekötését (a Béke park utcáig), valamint a 68-as út mentén lévő lakosság biztonságos kerékpáros közlekedését hivatott biztosítani. A település külterületén futó járda nyomvonalán egy gyalog és kerékpáros út kialakítását tervezzük.
A településen a már meglévő gyalogos és kerékpárutat kívánjuk még felújítani, mely a településközpontból a település szélén található AUMA Bt-ig tart. A településen jelentős számú a kisgyermeket nevelő családok aránya, a TOP pályázati lehetőségeiből sor került az elmúlt években bölcsődefejlesztésre, mely igen magas kihasználtsággal működik, a település mérete és lakosságszám alapján indokolt 2 meglévő játszótér fejlesztése, melyeket a Béke park utcában és a Dr. Forbáth Imre utcában kívánunk megvalósítani. A fejlesztés célcsoportja a teljes települési lakosság, akik korosztálytól és az épület, a kültéri szabadidős célú beruházási elemek, játszóterek, a kerékpáros létesítmény használatának motivációjától függetlenül (szabadidős tevékenység, sportolás, klub foglalkozások, hivatásforgalmú kerékpározás, stb.) mind igénybe vehetik a létrejövő létesítmények szolgáltatásait, kül- és beltéren egyaránt. A projekt a fenntartható fejlődés helyi feltételeit biztosítja az épület és a hozzá tartozó zöldfelület korszerűsítésével, az ezáltal nyújtott közösségi szolgáltatásokkal közvetlenül hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető.