TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00057

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Bonnya Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Belterületi vízrendezés Bonnyán
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00057
A szerződött támogatás összege:50 000 726,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.28.

A projekt tartalmának részletes bemutatása: Projekt keretében Bonnya település csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése kerül megvalósításra. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme,a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése, a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója. Aprojekt kertében tervezett intézkedések a település belterületének védelmét szolgáló műszaki beavatkozásokat tartalmaznak. A Kossuth utca 57. számú ház előtt az út keleti oldalán lévő árok egy vízlevezető árokhoz csatlakozik, amely a 197 hrsz-ú földrészleten keresztül az Andriberki-vízfolyásba vezeti a csapadékvizeket. A közút melletti meglévő árok rekonstrukciója jelen projekt keretében valósul meg. A Kossuth utca keleti oldalán meglévő burkolt árok épült ki a közelmúltban. A nyugati oldalon meglévő földmedrű árok helyén burkolt árok létesül. A Kossuth u. 59 -61. házszámok közötti szakaszon a meglévő, leromlott műszaki állapotú mederlap burkolatú árok rekonstrukciója történik meg.A lakóingatlanok megközelítését biztosító kapubejárókhoz tartozó átereszek felülvizsgálata ésszükség szerinti cseréje, és az átereszekhez támfalelemek, vagy végfal beépítése előirányzott.