TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00065

sztp.jpg

 A kedvezményezett neve: Igal Város Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Élhető település kialakítása Igalban
A szerződött támogatás összege: 988 230 600,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt megvalósításának helyszíne Igal város, amely Somogy megyében a Kaposvári járásban, Kaposvártól mintegy 24 km-re, a Balatontól 60 km-re, a Somogyi-dombság legmagasabb részén fekszik. A tervezett fejlesztés több (3 db) fejlesztési területet érint, amelyek közé fejlesztéssel közvetlenül nem érintett ingatlan ékelődik. A három érintett terület: Igal, belterület 936/1 hrsz (Igal, Szabadság tér 10.); Igal, belterület 682 hrsz (Igal, Szent István utca); Igal, belterület 901/4 hrsz (Igal, Szent István utca), melyek közül a 936/1 és 901/4 hrsz területek közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő területek, azonban a járdafelújítással tervezett 682 hrsz és 901/4 hrsz területek között közút fekszik (901/1 hrsz), így közvetlenül nem szomszédos területek.

A település nagyságához képest jelentős számban működnek mikro vállalkozások, melyek többségében lakóingatlanhoz kerültek bejelentésre, így minőségi szolgáltatás nyújtásához és fejlődésükhöz nincs számukra megfelelő infrastrukturális környezet. Ennek okán szükséges a gazdasági szereplők számára egy olyan munkakörnyezeti infrastruktúrát teremteni, ahol lehetőségük van tevékenységük folytatására, szervezésére, ügyfelek fogadására annak érdekében, hogy vállalkozásuk fejlődőképes lehessen. Ezen túlmenően az adatokból az
látszik, hogy a fiatal, aktív korosztály esetében nem jellemző saját vállalkozás megléte, tehát alkalmazotti státuszban dolgoznak, ami sok  esetben az ingázások és műszaki beosztások miatt az elvándorlást hozza magával. Célunk a régi iskolaépület felújításával és bővítésével egy olyan szolgáltatói tér kialakítása, ami a meglévő helyi vállalkozóknak épp úgy biztosítja a szükséges infrastrukturális hátteret, ahogyan ösztönzi is majd a fiatalok vállalkozóvá válását és saját megélhetés biztosítását. E célt szolgálják majd a bérelhető irodahelyiségek.

A városi rangú településen nincs olyan rendezvénytér, ami vonzó lenne a konferencia- és rendezvényturizmus számára, holott a gyógyturizmus miatt a kiszolgáló szállás infrastruktúra rendelkezésre áll. Az önkormányzat tulajdonában áll olyan épület, amely fejlesztésével megvalósítható egy többfunkciós, minden igényt kielégítő konferencia- és rendezvénytér, ami plusz bevételi forrást jelentene az önkormányzatnak és a városban szálláskiadással foglalkozóknak is, élénkítve ezzel a helyi gazdaságot is. A Szabadság tér – Szent István utca által lehatárolt területen egy körülbelül 30 éve telepített vasszerkezetű elemekből álló kicsi játszótér található, amely se nem EU komfortos, se nem biztonságos. A fejlesztés során tervezett a 682 hrsz-ú járda felújítása, amely a város legforgalmasabb utcájában, a város fő utcáján (Szent István utca) halad. A járda műszaki állapota és kihasználtsága teszi szükségessé felújítását. A fejlesztési területen szükséges a közlekedésbiztonsági beruházás is.