TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00067

sztp.jpg
A kedvezményezett neve: Juta Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Komplex vízrendezés Jutában
A szerződött támogatás összege: 319 941 770,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.30. 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja elsősorban Juta általános környezeti állapotának javítása a csapadékvíz rendszer korszerűsítésével, mely közvetetten a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, a fiatalok helyben maradásához járul hozzá. A projekt keretében megvalósítani tervezett belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszernek a fejlesztésével, a település környezetbiztonságának növelése, a települési természetes és épített környezet állapotának megóvása, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése a cél. A projekt keretében továbbá egy vízvisszatartást és árvízcsúcsot csökkentő záportározó építése is megvalósul. Az 1,4 ha területű tározó nyugati oldalán lévő helyszín tulajdonosai jelenleg magántulajdonosok, amely személyektől az önkormányzat az érintett területeket meg kívánja vásárolni. Ehhez kapcsolódóan az egyeztetések megkezdődtek. A tározó keleti oldala területvásárlással nem érintett.

A projekt keretében a Dózsa György utca mindkét oldalán, valamint a Rákóczi utca keleti oldalán fejlesztésre kerül a vízelvezető rendszer, a település központi részén kerül kialakításra a záportározó. Annak érdekében, hogy a község növelhesse a település megtartó-képességét, segíteni tudja a közösségi és magántulajdonban lévő ingatlanok érték-megőrzését, szükséges megvalósítani a részben kiépített belvíz védelmi rendszer elemeinek további fejlesztését.

A belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével történő módon lehetőséget biztosít egyfelől a település jelenlegi vízkormányzási eszközeinek fejlesztésére, a település természeti és épített értékeinek védelmére, valamint a település gazdasági szerkezetének további javítására. Mindezek által Jutában tervezett beavatkozások nemcsak a kivitelezés során kerülnek komplex módon elvégzésre, hanem azok várható hatása is sokrétű.
A jelen pályázati projekt keretében tervezett csapadékvíz-védelmi beavatkozások a település olyan területein oldja meg a csapadék elvezetését, amelyeken a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős anyagi és természeti kockázatokat hordoz magában. A fejlesztéssel érintett terület belterület, a projekt keretében mentesített terület köz- és lakóépületeket, kereskedelmi egységet, óvodát, bölcsődét, műemléki jellegű épületet foglal magába, mely épületek csapadék és belvíz terhelésének mérséklése kiemelt fontosságú a település számára.

A beruházási tevékenységeken túl a tervezési, közbeszerzési, szemléletformálási, képzési, projektmenedzsmenti tevékenység is megvalósul.