TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00071

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Zákányfalu Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Belvízrendezés Zákányfaluban
A szerződött támogatás összege: 124 915 090,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt keretében a Zákányfalu belterületén található 2 db terület kerül fejlesztésre: 331. és 310. helyrajzi számú közterületek. Mindegyik
terület Zákányfalu Község Önkormányzatának 100%-os tulajdonában van, az ingatlanok tehermentesek.

A projekt keretében elérendő cél a Kossuth Lajos utca és a Kispart út vízrendezése. Kiemelt célunk továbbá a zöldterületek rekonstrukciójával és a járdák felújításával a helyi közösségi élet erősítése, a lakosság és a fiatalok helyben maradásának támogatása A tervezéssel érintett területen, a Kossuth Lajos utcában, a település központi részén a 1. és a 21. számú ház (382-371. hrsz.) között az utca páratlan oldalán a csapadékvíz elvezetése részlegesen megoldott. A területre lehulló csapadék vagy elszivárog, vagy a részben meglévő csapadékvízelvezető-rendszeren (nyílt árok) keresztül kerül elvezetésre. Ezen szakaszon a meglévő csapadékvízelvezető-hálózat nyílt földárok, helyenként burkolt árok.
Keresztszelvényük, lejtési viszonyaik nem alkalmasak a belterületi ingatlanok felszíni vizek elleni védelmére.

A Kossuth Lajos utca további szakaszán nincs kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer, továbbá a Kossuth Lajos utcáról nyíló és a befogadóig vezető 331. hrsz-ú zúzott köves szórt út (Kispart út) sem rendelkezik csapadékvíz-elvezető rendszerrel. A csapadékvíz elvezetéssel nem
rendelkező útszakaszok esetén új zárt vízelvezető rendszer kerül kialakításra. A terület családi lakóházas jellegű, jelentős ipari tevékenység nincs a településen. Jelen fejlesztés a település teljes csapadékvíz elvezető rendszerét nem érinti, csak a Kossuth Lajos utcát és a Kispart út (331.hrsz.) befogadóig tartó szakaszát.
A tervezett létesítmények önkormányzati tulajdonú területen kerülnek elhelyezésre.

A projekt ezzel a fejlesztéssel hozzájárul a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet
kialakulásához, amely támogatja a társadalmi jólétet azáltal, hogy a település vonzóvá és élhetővé válik.