TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00073

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Csokonyavisonta Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Közösségi fejlesztés Csokonyavisontán
A szerződött támogatás összege: 121 712 500,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A fejlesztés Csokonyavisonta Község belterületén, a Xantus János utca 45.sz. (HRSZ:450) alatti volt Széchenyi-kastély épületében és a 82/3 HRSZ-on található Központi Park területén, illetve a területhez közvetlenül kapcsolódó 84-es HRSZ-on lévő parkolókat érintve kerül megvalósításra.

A projektünk célja Csokonyavisonta Község Önkormányzata tulajdonában lévő volt Széchenyi-kastély épületének részbeni akadálymentesítése, mely magában foglalja a Gondozási Központ Idősek Otthonát, a Csokonyavisontai Főzőkonyhát, illetve a könyvtárat és rendezvénytermet is. Valamint cél a 82/3 HRSZ-on lévő Központi Park fejlesztése, a teljes terület közösségi funkciók ellátására történő alkalmassá tétele, a zöldfelület növényállományának növelésével, új játszótéri eszközökkel, szabadtéri tornapályával, okospaddal és szabadtéri bútorokkal való bővítése, térburkolat megújításával, napelemes világítótestekkel felszerelése, illetve a területhez kapcsolódóan a 84-es HRSZ-on található parkolók felújítása.

A fejlesztés célja infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása, mely hozzájárul a lakosság és főként a fiatalok helyben maradásához, hiszen az
életminőséget javító települési szolgáltatás lesz elérhető Csokonyavisontán, egyúttal a község általános környezeti állapotát is javítják. A fejlesztés megvalósítása a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújításával történik, a tervezett beavatkozásokat követően a létesítmény alkalmassá válik a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit is szolgálják, a települési zöld környezet fejlesztésével, ezek gazdaságos fenntartásához járulnak hozzá. Az igényfelmérés alapján minden korosztály részéről felmerülő szabadidős, sportolási, kül- és beltéri fejlesztési igény megjelenik a kidolgozásra kerülő projektben.

A fejlesztés célcsoportja a teljes települési lakosság, akik korosztálytól és a terület használatának motivációjától függetlenül (szabadidős
tevékenység, sportolás, kulturális események stb.) mind igénybe vehetik a park felújítás utáni szolgáltatásait, jelenleg ugyanis a járdák, parkok nem akadálymentesítettek a községben. A projekt másik helyszínén, a Kastély épületében a felső szintre történő akadálymentes feljutás biztosításának során a fogyatékkal élők, illetve az épület alsó szintjén működő Idősek otthona lakói számára is biztosított lesz a Könyvtár használata, illetve az ott megrendezésre kerülő programokon a részvétel (pl. felolvasó estek, író-olvasó találkozók). A projekt a fenntartható fejlődés helyi feltételeit biztosítja a park zöldfelület korszerűsítésével, az ezáltal nyújtott közösségi szolgáltatásokkal közvetlenül hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető. A projekt együtt kezeli a települési infrastruktúra és funkció hiányok
pótlását, a környezet kulturált fejlesztését a települési szolgáltatások elérhetőségét, a települési klíma javítását.

A fejlesztés során előírt mértékű és tartalmú akadálymentesítést megvalósítjuk, az OTÉK előírásait figyelembe vesszük.