TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00074

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Pusztaszemes Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Belvízrendezés Pusztaszemesen
A szerződött támogatás összege: 63 880 605,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
Pusztaszemes változatos domborzattal rendelkezik. Karakterét nagyban meghatározzák a települést tagoldó dombok és völgyek. A belterületen a csapadékvizet nyílt árkok és az útburkolat vezeti el. A Petőfi utcában is a csapadékvíz rendezetlenül, az útburkolaton folyik végig, ami elöntéssel veszélyezteti a magántulajdont.
Pusztaszemes Község Önkormányzatának célja, hogy a rendezetlen elvezetésből eredő belvízkárok megelőzésre, csökkentésre kerüljenek. Így a Petőfi utcáról érkező csapadék gyűjtője, a Petőfi és a Kossuth Lajos utca közötti árok, burkolásra kerül, rácsos keresztfolyóka épül, tovább az út déli oldalán szegély kerül
elhelyezésre a megfelelő vízkormányzás elősegítéséhez. A Petőfi utca keleti oldalán K szegéllyel oldjuk meg a víz kormányzását, a nyugati oldalán pedig padka folyókát helyezünk el. Ennek megoldását segíti a TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat.