TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00082

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Zselickislak Községi Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Belvízrendezés Zselickislakon ll. ütem
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00082
A szerződött támogatás összege: 149 901 757,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.28.

A projekt tartalmának részletes bemutatása: A projektet Zselickislak Községi Önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzattal közös konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés megvalósításának a célja a belterületre hullott csapadékvizek integrált szemléletű kezelése, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a község területén áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel. Természet alapú megoldásokra törekedve cél a környezet, talaj és vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelme és megerősítése. Zselickislak Somogy megyében a Kaposvári Járásban, a megyeszékhely Kaposvártól 6 km-re délre fekszik. A települést keletről, északról és nyugatról dombok határolják. A lakóházak a dombok lábánál, völgyben helyezkednek el. Rendkívül fontos, hogy a dombokról lezúduló vizeket gyorsan és károkozás nélkül lehessen elvezetni. A település legveszélyeztetettebb része a Petőfi Sándor utca, illetve a Dózsa György utca vége. Nagy esőzések alkalmával udvarokat, kerteket önt el a víz. Az utcákat, járdákat esőzések után nagy mennyiségű hordalék, iszap borítja. A nem megfelelő vízelvezetés miatt az utak, járdák felfagynak, balesetveszélyessé válnak. A vízrendezés a falu leginkább veszélyeztetett részein érinti a vízrendszert. A kerteket elárasztó sártenger miatt a konyhakerti termelés bizonytalan, valamint a házak esőzések után vízben állnak. Emiatt a Képviselő testület már többször rendelt el védelmi készültséget. A vízelvezető rendszer rossz állapota miatt csak szivattyús átemeléssel lehet a káros vizeket elvezetni. Az esőzésekkor kialakult sártengert csak nehéz munkával lehet eltakarítani és rendkívül rossz összképet fest a faluról. Az ilyenkor szükséges gép, mosatókocsi többszázezres költséget jelent az Önkormányzatnak. A kis létszámú községekben kiemelt jelentőségű lehet egy, az életkörülményekben magasabb nívójú környezet kialakítása, amely ösztönzi az itt élő lakosságot a településen maradásra, illetve vonzóvá teszi a településre beköltözni szándékozóknak. Ez irányú infrastrukturális törekvések segítenek a település életben tartásában, mivel a fejlesztés nemcsak a lakosságot célozza meg, hanem a gazdaságra is élénkítő hatással lehet, mivel a település a gazdasági szereplőknek is vonzóbb lesz, vállalkozások költözhetnek be a faluba, így új munkahelyek jöhetnek létre. A fejlődés így széles spektrumú horizontális fejlődést is generálhat. Az Önkormányzat alapvető célja, hogy az elmúlt évtizedekben elmaradt fejlesztések következtében kialakuló gazdasági, infrastrukturális lemaradást a lehetőségekhez mérten mielőbb megszűntesse. Ezen cél elérése érdekében prioritást élvez az infrastrukturális fejlesztési beruházások megvalósítása, jelen projekt és a belterületi vízrendezés további területeken való megoldása. A fejlesztés eredményeként élhető települési környezet kerül kialakításra, fejlődik a kék infrastruktúra, ami hozzájárul a település klímabarát megújításához. Javul a települési környezet, ami hozzájárul majd a lakosság helyben tartásához. Egy vonzó, élhető, fenntartható település kerül kialakításra. Csökken a belterületi ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettség, mérséklődik a bekövetkező káresemények mennyisége. A vizek helyben tartása, levezetés lassítása, hasznosítása a lehetőségekhez mérten megvalósul. A projekt elsődleges célcsoportja a védendő területeken élő mintegy 156 fő, míg másodlagos célcsoportja a település teljes lakossága.