TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00016

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Nagybajom Város Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: A sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése Nagybajomban
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00016
A szerződött támogatás összege: 301 042 895,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A projekt során, a sportcsarnok épületén megtörténik a külső hőszigetelés, a nyílászárók cseréje és korszerűbb légtechnika is kiépítésre kerül. A projektet Nagybajom Város Önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzattal közösen, konzorciumi formában valósítja meg. A fejlesztés a 7561 Nagybajom, Iskola köz 482/2 hrsz. alatti Sportcsarnok épületének energiahatékonyság-központú korszerűsítésére irányul. A sportcsarnok épülete szolgálja ki a város közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmény funkcióját. Elemezve ezen épület energiafelvételét, megállapítást nyert, hogy azépület folyamatos használata mellett feltétlenül indokolt a környezetvédelmi szempontok-, és költségtakarékosság okán az épület fejlesztése, energia felvételének csökkentése. A külső határoló szerkezetek energetikai fejlesztése körében az épület határoló szerkezete (külsőfalak), tetőszerkezete-, és lábazata hőszigetelést kap (külső falak 15 cm-, tetőfödém +15 cm-, lábazat 12 cm), valamint a nyílászárók cseréje valósul meg. A fűtési rendszer változatlan marad, viszont teljesen új, kaloriferrel, hőcserélővel ellátott szellőző rendszer kerül kiépítésre. Ez által az épület hővesztesége drasztikusan csökken, nagy mértékben javulnak az energetikai mutatók. A projektben projektarányos akadálymentesítés történik (akadálymentes parkoló, az épület megközelítése, akadálymentes mosdóhelyiségek kialakítása). Az épület vonatkozásában napi használatról beszélhetünk, a fejlesztés a lakosság egészét érinti, úgy a fiatalkorúakat, mint a nyugdíjasokat, ezen felül pedig a különböző sportesemények és programok tekintetében korcsoporttól, nemtől függetlenül az egész lakosságot. Ez által Nagybajom Város teljes –3168 fős – lakosságát szolgálja.