TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00006

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Görgeteg Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: A Görgetegi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 142 548 610,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.07.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Jelen projekt keretében a gyermekek napközbeni ellátását biztosító helyi óvoda fejlesztésére kerül sor Görgetegen. Cél, hogy a helyi kisgyermekeket vállaló és nevelő családok munkavállalási esélyei növekedjenek azzal, hogy magas minőségi követelmények között és fenntartható módon lehessen a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosítani. Ennek keretében korszerű óvodai intézmény kialakítása, modernizációja, a már meglévő intézmény akadálymentesítése, energiatakarékossá tétele, valamint a nevelést kiegészítő tevékenységekhez szükséges feltételek megteremtése valósul meg. Az épület korszerűsítésén túl udvari játékok beszerzésével is kívánjuk modernizálni a környezetet.

A projekt keretében az óvoda teljeskörű felújítására kerül sor, mely akadálymentesítési és energetikai beavatkozásokat is tartalmaz, emellett
burkolatok felújítása, cseréje fog megvalósulni, valamint tetőfelújítást is terveztünk a tető állapotának megfelelő mértékben. Az udvarfejlesztés keretében játékokat fogunk elhelyezni, illetve beltéri játékokat, fejlesztő eszközöket is beszerzünk.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mielőbbi beóvodázásával, egyéni fejlesztéssel a hátrányok mérséklése csökken.

A színvonalas környezet létrehozásával, a személyiségfejlesztés, egészséges életmód kialakítása, az érzelmi, az erkölcsi és a  közösségnevelés, és az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés terén pozitív elmozdulás remélhető.

A projekt megvalósításával a helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása, a szolgáltatási színvonal területileg
kiegyenlített magas minőségének biztosítása, valamint a műszaki, infrastrukturális szolgáltatások állapotát tekintve a jellemzően aprófalvas
térségek, a kistelepülések jelentős elmaradásának enyhítése valósul meg. Hosszú távú célként jelenik meg a pedagógusok és az intézmények körében a pedagógiai értékek bemutatása, a jó gyakorlatok elterjesztése és végső soron egy egységesen jó szakmai színvonalú köznevelés biztosítása. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével, a személyiség fejlődés biztosítása, elősegítése. Olyan intézményrendszer megteremtése a cél, ahol a gyermekek lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására, amihez a beszerzendő eszközökön, játékokon és korszerűsítésen keresztül vezet az út. Cél, hogy az intézménybe járó gyermekek 100%-a hozzájusson e lehetőségekhez, hiszen többségük erősen ingerszegény környezetben él.

A projekt eredményei közt kiemelten jelenik meg az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáférés, a korszerű, modernizált udvar, játszóeszközök hosszú távú biztosítása, a belső felújítás tartóssága, valamint a nevelőmunka és a szülők munkájának könnyítése. A gyermekek igényeinek maximális kielégítése. Az óvoda épületének akadálymentes elérése korábban kialakításra került, azonban az fejlesztésre, felújításra szorul, annak érdekében, hogy az intézmény minden fogyatékossági csoportra kiterjedően elérhetővé váljon.