TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00007

sztp.jpg

 

A kedvezményezett neve: Kaposkeresztúr Község Önkormányzata
A projekt címe: Orvosi rendelő felújítása Kaposkeresztúron
A szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft
A projekt összköltsége: 50 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00007
A tervezett befejezési határidő: 2025.06.30.


A projekt tartalmának bemutatása:
Kaposkeresztúr Község Önkormányzata a 7258 Kaposkeresztúr, Veres Péter utca 9., Hrsz.128/2 alatti orvosi rendelő fejlesztésére nyert támogatást. A fejlesztés elsődleges célja egyrészt a kaposkeresztúri feladatellátási helyen a háziorvosiszolgálatnak, és a védőnői szolgálatnak helyet adó épület korszerűsítése, továbbá azegészségügyi szolgáltatásokat támogató, jelenleg elavultnak tekinthető eszközparkfejlesztése. A telken oldalhatáros beépítési módon elhelyezett, téglalap alaprajzú, földszint szintszámúépület található, mely orvosi rendelő funkciót lát el. Az épület vályogtéglás építéssel készült,borított gerendás fafödémmel, nyeregtővel. Az épület homlokzatának szerkezeti állapotamegfelelő. Az épület külső szigeteléssel nem rendelkezik, a falak alulról vizesednek. Azépület belső felújítása a közelmúltban megtörtént, a szaniterek, és a meglévő burkolatokújszerű állapotúak. A nyílászárók szintén ekkor kerültek kicserélésre hőszigetelt üvegezésűműanyag nyílászárókra. A fűtést kályha biztosítja, a fűtési rendszer elavult. A korszerűsítés során az orvosi rendelő épületének teljes vízszigetelése megtörténik. Akülső falak, illetve a tároló mosdókkal határos belső fala 10-12 cm kőzetgyapot szigetelésselkerül szigetelésre – a későbbi energetikai felmérés eredményének függvényében. A padlásfödémre 20-25 cm-es szálas hőszigetelés kerül a későbbi energetikai felméréseredménye alapján. Az épület tetején a macskalépcső helyett a tető színével azonosbádogpárkány kerül kialakításra, az épület hosszában a tető alatti párkány alsó szintjevonaláig eltakarja a szigetelés. A párkány további lépcsői továbbra is látszanak majd. A fűtési rendszer korszerűsítésre kerül. A kályha megszűntetésre kerül, a fűtés mindenhelyiségben programozható elektromos fűtőpanelekkel kerül biztosításra, mivel az épületbelseje a közelmúltban került teljes felújításra, így bármilyen más fűtési rendszerkiépítéséhez szükséges új vezetékhálózat miatt ezt nem lenne célszerű tönkretenni. Amelegvizet továbbra is fali átfolyós vízmelegítővel fogják előállítani. Az áram szükséglet atetőn elhelyezett napelemekkel kerül előállításra. A korszerűsítés a végén megfelel a hatályos energetikai előírásoknak. Kialakításra kerül egy fedett babakocsi/kerékpár/elektromos roller tároló. A projekt hosszú távú célja, hogy a térség lakossága jobb egészségügyi állapotba kerüljön, aminőségi egészségügyi szolgáltatások, infrastrukturális feltételek biztosításának hatására azéletminőség javuljon, így a térség népességmegtartó ereje növekedjen. További cél amorbiditási mutatók javulása (a megbetegedések csökkenő tendenciája, valamintelőfordulási gyakoriságuk csökkenése), valamint a mortalitási jelzők kedvezőbb alakulása. Amunkaképes lakosság egészségi helyzetének javulása, kevesebb betegszabadság éstáppénz, jobb egészségi állapotú és folyamatosan rendelkezésre álló munkaerőmunkahatékonyságának növekedésével közvetett módon a térség gazdasági mutatóinakjavulása érhető el.