EFOP-1.6.3-17-2017-00006

 2020_szoc.jpg

  


Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00006
Kedvezményezett neve: Somogy Megyei Önkormányzat
Projekt címe: Somogy megyei felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan
Megítélt támogatás: 75.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100, 00 %
Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.12.31

A projekt alapvető célja: megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
A projekt célcsoportja: a megyében működő érintett szervezetek, intézmények, önkormányzatok, valamint a közösségi programokhoz kapcsolódóan a tartós szegénységben élők, segítségre szorulók, romák és helyi közösségeik.

A pályázat részcélja:
- új együttműködések generálása területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére,
- megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása,
- a megyék kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű koordinációjának kialakítása érdekében.
Célunk, hogy a projekt eredményeként kommunikációt indítsunk, valamint kialakítsuk a közös gondolkodásra törekvést a társadalom leszakadó rétegeinek felzárkózására.
A projekt fenntarthatósága tekintetében 5 fő pillért szeretnénk kiemelni, ami nélkül az elért célok hosszútávon elvesznek. Ezen pillérek némelyike túlmutat jelen projekten, de hangsúlyosan befolyásolja azt.

BIZALOM
KÖZÖSSÉGTUDAT
BELSŐ IGÉNY
TÁRSADALMI BIZTONSÁG
EMPÁTIA


A projekt tevékenységeinek hasznosulásában a legnagyobb eredményt azzal érnénk el, ha a kialakított konzultációs rendszer önjáróvá válna, önkéntes alapon továbbvitelre kerülne a települések, civil szervezetek között.