• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Közérdekű információk

 Somogy Megyei Önkormányzat

közérdekű adatai

az 18//2005. (XII.27.) IHM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti tagolásban

 

http://kozadattar.hu/

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Somogy Megyei Önkormányzat

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.

Telefonszám: 82/898 246

Faxszám: 82/898 246

A honlap URL-je: www.som-onkorm.hu

 

A szervezeti struktúra

A szerv vezetői

A közgyűlés

Az önkormányzati hivatal

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

 

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Somogy Televízió Kht.

 

1.4 Közalapítványok

 

1.5 Lapok

Somogyi Közlöny

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Telefon: 82/502-600 Fax: 82/502-603

e-mail: hivatal@somogy.gov.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

SZMSZ - Szervezeti és Működési Szabályzat

 

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A gyermekvédelemben az utógondozói ellátásban részesülők számára térítési díj mentesség megállapítása abban az esetben, ha a fiatal felnőtt semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik (regisztrált munkanélküli, tanuló, gyermeke is gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll). A térítési díj mentességet a közgyűlés elnöke állapítja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 2002. évi IX. törvénnyel módosított 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm. rendeletben, továbbá a Somogy Megyei Közgyűlés 19/2007.(XII.31.) sz. rendeletével módosított 18/2006.(V.22.) sz. rendeletének 10. § (7) bekezdésében foglaltakon alapján.

2008-ban eddig 42 esetben történt meg a térítési díj mentesség megállapítása.

 

2.3 Közszolgáltatások

A Somogy Megyei Önkormányzat közszolgáltatásai

2.4 A szervezet nyilvántartásai

 

2.5 Nyilvános kiadványok

Somogyi Közlöny

 

2.6 Döntéshozatal, ülések

A döntéshozatal rendje és a testület döntéshozatalának eljárási szabályai - SZMSZ

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének munkaterve

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és bizottságainak előterjesztései

A közgyűlések jegyzőkönyvei

 

2.7 A szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Határozatok, rendeletek

Koncepciók, stratégiák

 

2.8 Pályázatok

Pályázatok

Felhívások

Közbeszerzési felhívások, szerződések

 

2.9 Közérdekű adatok igénylése

2.10 Közzétételi listák

 

A Somogy Megyei Önkormányzatnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

a. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

ÁSZ: Az önkormányzatot 2007-ben megillető normatív állami hozzájárulás, átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzése.

Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága: A központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2006. évi elszámolásának felülvizsgálata.

b. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A 2008. évi ÁSZ ellenőrzés 69 normatíva jogcímet és 2.524.207.890 Ft összegű normatív állami hozzájárulást érintett és kisebb összegű visszafizetési kötelezettséget állapított meg.

asz_jelentes_2009.pdf

 

c. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb vizsgálat nem volt.

 

d. A működés eredményessége, teljesítmény

A fizetőképesség mutatói.

 

e. Működési statisztika

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

a. Éves költségvetések

Az önkormányzat 2008 évi költségvetése

Módosítás 2008.05.13.

Módosítás 2008.07.01.

Az önkormányzat 2009 évi költségvetése
Az önkormányzat 2010 évi költségvetése
Az önkormányzat 2011 évi költségvetése

 

b. Számviteli beszámolók - számszaki beszámolók

A Somogy Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

A Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról
A Somogy Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról
A Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

 

c. A költségvetés végrehajtása - szöveges beszámolók

Szöveges beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
Szöveges beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
Szöveges beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
Szöveges beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Nyilatkozat

 

3.3 Működés

A foglalkoztatottak 2011.04 - 98 fő

A vezetők illetménye:

A közgyűlés elnöke, alelnökei éves szintű juttatásai:
(alapilletmény + pótlékok + 13. havi illetmény + költségtérítés) 26.964 eFt.

Egyéb, az alkalmazottaknak nyújtott juttatások:

A köztisztviselők juttatásai éves szinten:
(ruházati költségtérítés + étkezési hozzájárulás + iskolakezdési támogatás)

21.256 eFt

 

Támogatások

Működési, fejlesztési célú pénzeszközátadás 2007

Működési, fejlesztési célú pénzeszközátadás 2008

Működési, fejlesztési célú pénzeszközátadás 2009

Működési, fejlesztési célú pénzeszközátadás 2010

Működési, fejlesztési célú pénzeszközátadás 2011

200.000 Ft feletti támogatások 2007

200.000 Ft feletti támogatások 2008

200.000 Ft feletti támogatások 2009

200.000 Ft feletti támogatások 2010

200.000 Ft feletti támogatások 2011

Intézmények támogatásai

 

Szerződések

Önkormányzat szerződései 2007

Önkormányzat szerződései 2008

Önkormányzat szerződései 2009

Önkormányzat szerződései 2010

Önkormányzat szerződései 2011

 

Intézmények szerződései 2007

Intézmények szerződései 2008

Intézmények szerződései 2009

 

Koncessziók

Az önkormányzat vonatkozásában a koncesszióról rendelkező törvény nem értelmezhető.