Közérdekű információk

 Somogy Vármegyei Önkormányzat

közérdekű adatai

az 18//2005. (XII.27.) IHM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti tagolásban

 

http://kozadattar.hu/

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Somogy Megyei Önkormányzat

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.

Telefonszám: 82/898 246

Faxszám: 82/898 246

A honlap URL-je: www.som-onkorm.hu

 

A szervezeti struktúra

A szerv vezetői

A közgyűlés

Az önkormányzati hivatal

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

 

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Somogy Televízió Kht.

 

1.4 Közalapítványok

 

1.5 Lapok

Somogyi Közlöny

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Telefon: 82/502-600 Fax: 82/502-603

e-mail: hivatal@somogy.gov.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

SZMSZ - Szervezeti és Működési Szabályzat

 

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A gyermekvédelemben az utógondozói ellátásban részesülők számára térítési díj mentesség megállapítása abban az esetben, ha a fiatal felnőtt semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik (regisztrált munkanélküli, tanuló, gyermeke is gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll). A térítési díj mentességet a közgyűlés elnöke állapítja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 2002. évi IX. törvénnyel módosított 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm. rendeletben, továbbá a Somogy Megyei Közgyűlés 19/2007.(XII.31.) sz. rendeletével módosított 18/2006.(V.22.) sz. rendeletének 10. § (7) bekezdésében foglaltakon alapján.

2008-ban eddig 42 esetben történt meg a térítési díj mentesség megállapítása.

 

2.3 Közszolgáltatások

A Somogy Megyei Önkormányzat közszolgáltatásai

2.4 A szervezet nyilvántartásai

 

2.5 Nyilvános kiadványok

Somogyi Közlöny

 

2.6 Döntéshozatal, ülések

A döntéshozatal rendje és a testület döntéshozatalának eljárási szabályai

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének munkaterve

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és bizottságainak előterjesztései

A közgyűlések jegyzőkönyvei

 

2.7 A szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Határozatok, rendeletek

Koncepciók, stratégiák

 

2.8 Pályázatok

Pályázatok

Felhívások

Közbeszerzési felhívások, szerződések

 

2.9 Közérdekű adatok igénylése

2.10 Közzétételi listák

 

A Somogy Megyei Önkormányzatnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

a. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

ÁSZ: Az önkormányzatot 2007-ben megillető normatív állami hozzájárulás, átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzése.

Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága: A központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2006. évi elszámolásának felülvizsgálata.

b. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A 2008. évi ÁSZ ellenőrzés 69 normatíva jogcímet és 2.524.207.890 Ft összegű normatív állami hozzájárulást érintett és kisebb összegű visszafizetési kötelezettséget állapított meg.

asz_jelentes_2009.pdf

 

c. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb vizsgálat nem volt.

 

d. A működés eredményessége, teljesítmény

A fizetőképesség mutatói.

 

e. Működési statisztika

 

3.3 Működés

 

A vezetők illetménye:

A közgyűlés elnöke, alelnökei éves szintű juttatásai:
(alapilletmény + pótlékok + 13. havi illetmény + költségtérítés) 26.964 eFt.

Egyéb, az alkalmazottaknak nyújtott juttatások:

A köztisztviselők juttatásai éves szinten:
(ruházati költségtérítés + étkezési hozzájárulás + iskolakezdési támogatás)

21.256 eFt

Koncessziók

Az önkormányzat vonatkozásában a koncesszióról rendelkező törvény nem értelmezhető.