Nemzetközi kapcsolatok

 A Somogy Vármegyei Közgyűlés nemzetközi kapcsolatainak többségét az 1990-es évek közepén alakította ki és tette hivatalossá. Ezen együttműködések létrejöttét általában a már meglévő intézményi, települési kapcsolatok generálták. Fontos szerepet töltött be a megye földrajzi helyzete, a Horvátországgal közös határszakasz is.

Ezen kapcsolatok megtartása, a közös szakmai területek kibővítése mellett a 2000-es évektől kiemelt hangsúlyt kapott az Európai Uniós és a bővítésre váró országok megyéivel olyan, elsősorban projekt-szemléletű együttműködések létrehozása, melyek lehetővé teszik a pályázati lehetőségek kölcsönös kihasználását különböző területeken mind megyei, települési önkormányzati, mind pedig intézményi szinten.

 

A Somogy Megyei Közgyűlés továbbá tagsági viszonyt tart fenn több nemzetközi szervezetben, elsősorban területi alapon létrejött együttműködések formájában.

 

Kétoldalú együttműködések

 

Testvérmegye      Együttműködés aláírása
Västernorrland megye - Svédország1992
Hargita megye - Románia1992
Rhein-Neckar járás - Németország1995
Loire-vidéke régió - Franciaország1996
Kapronca megye - Horvátország1996
Verőce megye - Horvátország1997
Isztria megye - Horvátország1997
Gansu tartomány - Kína1997
Bjelovár megye - Horvátország2004
Valga megye - Észtország            2005                            
Rhône megye - Franciaország            2007

 

Nemzetközi szervezetek

 

SzervezetSomogy belépése
Európai Régiók Gyűlése1992
Duna-Dráva-Száva-Euroregionális Együttműködés2000

 

SVÉDORSZÁG - VÄSTERNORRLAND MEGYE

 

A két megye kapcsolata idegenforgalmi szálakon indult.

1992-ben több västernorrlandi városban ún. magyar hetet rendeztek, s ugyanebben az évben mindkét megye együttműködési javaslattal állt elő, majd aláírásra került az együttműködési megállapodás.

Egy XIX. századvégi parasztház került ki a svédországi Mannaminne szabadtéri múzeumába a Somogy Megyei Közgyűlés felajánlásaként, melyben egy Somogy megyét reprezentáló kiállítást rendeztek be. A későbbiek folyamán több kiállítási anyaggal is bővült a tárlat, majd együttműködésben a megyei múzeummal, az egyik szoba teljes bebútorozásra került.

 

1995-től több oktatási kapcsolat is indult. Először Somogy megye közvetítő segítségének köszönhetően közvetlen kapcsolat jött létre a barcsi Dráva völgye Szakközépiskola, a kaposvári Mezőgazdasági Szakközépiskola és a svéd Naturbrukskola (mezőgazdasági, erdészeti) iskola között vízgazdálkodás, környezetvédelem, erdőművelés, vadászat és lovasképzés területén.

A megye számos oktatási intézményével rendszeres tanár-diák cserék indultak be.

1997-ben szeminárium megrendezésére került sor Svédországban a svéd partnerrel folyó "Iskolai munkakultúra profilja hatékonyságának adaptálásáról" című kutatómunka keretében. Ezen a megye négy középiskolája, a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Tanszéke vettek részt. A programot a Soros Alapítvány támogatta. Ezt követően a Nemzetközi Pedagógiai Együttműködési Projekt (NSWCP) keretében négy éves közös képzési projekt indult a svéd és magyar iskolavezetők részvételével.

Megtörtént a két megye egészségügyi szakiskolái és főiskolái közti kapcsolatfelvétel, majd a Leonardo Program támogatásában megvalósított szülésznő képzés hathetes svédországi gyakorlata évről-évre folytatódott.

 

Igény szerint több évben is szerveztünk művészeti cseréket, melynek keretében néptánc-együttesek vettek részt fesztiválokon, valamint egyéni művészek különböző művészeti telepeken alkothattak mindkét megyében.

 

2003-ban szakmai látogatást tett megyénkben Västernorrland megye 15 fős Egészségügyi Bizottsága, hogy tárgyalásokat folytasson a gazdag termálvíz készlettel rendelkező Somogy és a reumatológiai problémákkal küszködő svéd emberek között e téren lehetséges együttműködésről. E projekt célintézményével, a nagyatádi kórházzal sikerült felvenni a kapcsolatot. A részletes gyógykezelési program kidolgozása után 2003 tavaszán került sor a végső egyeztetésre, melyet egy 15 fős svéd gyógyulni vágyó csoport kéthetes itt-tartózkodása követett. Azóta minden évben érkeznek Nagyatádra csoportok, s felvetődött a projekt kibővítése is. A svéd szakemberek felvetették a szakterapeuták közötti tapasztalatcsere lehetőségét.

Nagyatád és Kramfors városa pedig együttműködési megállapodást írt alá.

 

Szintén 2003-ban, a svéd idegenforgalmi szezon nyitányaként "Magyar Napot" szerveztünk Mannaminnén, a szabadtéri múzeumban található somogyi talpas parasztházban. A múzeumnak a nyári szezonban több százezres látogatottsága van, s a nyitó eseményre is sokan érkeztek. E rendezvényen részt vett dr. Szőke László akkori svédországi magyar nagykövet is. Fotókiállítás, valamint kulturális és gasztronómiai bemutató színesítette a programot.

 

Svéd partnerünk hatékony segítségével kezdtük el az EU-s csatlakozáshoz való felkészülést. A 90-es évek végétől folyamatosan vonták be megyénket partnerként pályázataikba, majd, amint számunkra is megnyíltak a lehetőségek, közösen készítettünk el több pályázatot.

 

1999-ben Somogy megye részvételével a svéd partner projektvezetőként benyújtotta pályázatát Régiók női a munkában címen az EU-hoz. A hároméves programidőszakban a mintegy 10 európai régió szakértői az alapgondolat kidolgozásához részletes háttértanulmányokat készített és ajánlásokat fogalmazott az Uniónak.

 

2000-ben a Fiatalnak lenni Somogyban és Västernorrlandon elnevezésű kétoldali projektben való részvételről döntöttünk, melyet az EU soros elnökségét ellátó svéd kormány társfinanszírozott. A projekt célja volt, hogy lehetőséget biztosítson minél több kétoldalú ifjúsági kapcsolat kialakítására a két megye különböző szervezeti között. Ennek érdekében hálózatépítés zajlott, valamint mindkét megyében egy-egy hetes szakmai találkozó, mintegy 40-40 diák részvételével.

 

Az Európai Régiók Gyűlése által meghirdetett CENTURIO 2000 programban való részvételre is pályázott megyénk. Ennek keretében egy fő vezető-köztisztviselő vett részt az egy hónapos szakmai tréningen Vasternorrlandon. A tréning-program célja a csatlakozásra váró kelet-európai országok köztisztviselőinek felkészítése, tapasztalatok átadása volt.

 

2002-ben a Youth program támogatásával sikerült megrendezni Somogy megyében a Vidám Zenei Napok elnevezésű találkozót, melyen 20-20 somogyi, svéd és német fiatal vett részt egy zenei táborban.

 

2002-ben a Twinning program támogatásával valósítottunk meg egy közigazgatási szakemberképzést Vasternorrlandon, melynek keretében 20 Somogy megyei köztisztviselő egy hetet töltött a svéd testvérmegyében, s ismerkedett az EU-s pályázati lehetőségekkel, valamint gyűjtött projektötleteket, szerzett tapasztalatokat.

 

2003. januárjában a középsvéd megyék regionális Európa-fórumot tartottak, melyre tapasztalatcsere céljából meghívást kaptunk. Kiemelendő az az együttműködés, ami a régióvá nem egyesült megyék között történik a Strukturális Alapok pénzeinek elnyeréséért.

 

Svédország a magyar EU tagságot üdvözölve "Magyar Év 2004" kezdeményezést indított útjára, melynek mottójául a "Svédületes" nevet adta, és külön pénzalapot biztosított a programok finanszírozására. Ezen két ország közötti rendezvénysorozathoz a három magyar megye közül, akik partneri viszonyban állnak egy-egy svéd megyével, a legszélesebb kitekintésű sorozattal Somogy csatlakozott.

à "Demokrácia és politikusok szerepe egy új Európában" címmel kétnapos politikai, gazdasági vonatkozású szemináriumot tartottunk svéd önkormányzati és Európa-politikusi szakértők bevonásával Kaposváron. Kiemelt téma volt az EU által biztosított különböző alapok lehívhatóságának és felhasználhatóságának módja. A rendezvénysorozat részeként e politikai szeminárium lehetőséget adott a västernorrlandi és a somogyi szakembereknek a Magyarország Uniós tagságával járó kihívások, feladatok, az új helyzet megvitatására. A tapasztalatcsere hozzájárult ahhoz, hogy a két fél között még jobban elmélyítse a több mint 10 éve fennálló bilaterális kapcsolatot. Az esemény fontosságát hangsúlyozandó, részt vett a rendezvényeken a Svéd Királyság magyarországi nagykövete is.

à A két megye középiskolás osztályai számára került kiírásra az "Ahogy én látom Svédországot/Magyarországot" tabló-formájú pályázati anyag elkészítése. A beküldött tablókból kiállítás nyílt a Megyeházán. Mindkét megyében a győztes osztály egy-egy hetes csere-utazási lehetőséget nyert. A kezdeményezés fő célja az iskolák közötti együttműködés erősítése volt, valamint a kétoldalú együttműködésen belül új kapcsolódási pontok alakítása. A kiállítás hozadéka továbbá az a tudásbővítés, melyre a diákok a felkészülés, illetve a tanulmányút során szert tettek.

à Mintegy 25 Västernorrland megyei fiatal részvételével került sor egy kulturális koncertsorozat (zene, tánc) bemutatására a megye több helyszínén. A nyitókoncerten díszvendégként részt vett a svéd önkormányzati miniszter is.

à A Munkácsy Gimnázium idegenforgalom szakos hallgatóinak közreműködésével, tanéttermük felhasználásával, szakoktatók bevonásával került sor egy nagy sikerű gasztronómiai estre, melyen jellegzetes tradicionális svéd étkeket mutattak be.

à A västernorrlandi turisztikai képzésben résztvevő diákok a svéd "tourinform" irodával közösen turisztikai bemutatkozást szerveztek kaposvári bevásárlóhelyeken, középiskolákban. A látogatókat a szűkebb hazájukat bemutató filmmel, szóróanyagokkal, érdekességekkel, információkkal tájékoztatták, valamint lehetőség nyílt egy kvízjátékra is, melynek fődíja egy kétszemélyes utazás volt Svédországba

 

A Svédületes keretében, de közvetlenül EU-s pályázati pénzből (Phare SPP) rendeztük meg a Változó Világ-képek című szakmai konferenciát és kortárs képzőművészeti kiállítást a megyei múzeummal közösen. Ebben a projektben partnerünk volt még hargitai testvérmegyénk is, és itt dolgoztunk először együtt az észtországi Valga megyével, akikkel azóta már hivatalossá tettük az együttműködést.

 

2007-ben újabb pályázat beadásával megvalósítottuk a Lendületben az Ifjúság EU program keretein belül svéd illetve észt partnereinkkel a Vidám Színházi Napok című hatvan fős, három nemzetiségű ifjúsági rendezvényt a drámapedagógia terén.

A vezetői delegáció-látogatás során új elemként merült fel egy közös környezetvédelmi projekt kidolgozása a jövőben, valamint a sport terén, a civil szervezetek bevonásával az együttműködés szorosabbra fűzése.

A Nagyatádi Kórház ebben az évben is fogadott háromhetes turnusokra reumás megbetegedésekben szenvedő pácienseket.

Az Egész Életen Át Tartó Tanulás Program Leonardo alprogramjának keretében a megyei önkormányzat 2007-ben egy szakértői programot készített elő a minőségbiztosítási rendszerről és az oktatási pályázati lehetőségekről a megyei fenntartású középfokú oktatási intézmények munkatársainak részvételével. Partnerünk e pályázatnál is Västernorrland. A nyertes pályázatnak köszönhetően a szakképzési szakértők tanulmányútjára 2008 októberében került sor. A tanulmányút célja a svéd oktatási rendszer - ezen belül is a szakképzés-szervezés - megismerésén túl az oktatói munka hatékonyságának mérésére alkalmazott gyakorlat megtapasztalása és új, turizmust-vendéglátást oktató szakképző intézményekkel való partnerkapcsolat megalapozása, a tanulói cseregyakorlatok megvalósítására való törekvés, valamint az EU szabta követelmények megismerése volt. A tanulságos tapasztalatcsere eredményeként legutóbb a Krúdy Szakiskola pályázott sikerrel diákjai szakmai gyakorlatára Västernorrlandban

Svéd testvérmegyénk, Somogy és Hargita megye partneri bevonásával az említett három megyei önkormányzat és megyei múzeumaik közösen készítettek el egy projekt-ötletet (INEXTEX) textil-örökségeink feldolgozására, modernizálására. Az elmúlt időszak egyik legsikeresebb projektje volt a 2007-ben indult és 2009-ben zárult INEXTEX–projekt, amely támogatást nyert az EU Grundtvig programjától. Ennek részeként egy képzési programot is kidolgozott a szakmai csoport, melynek kipróbálására hazai és nemzetközi műhely-szemináriumok szervezésére is sor került. Az elkészült kézműves termékekből nagy sikerű nemzetközi kiállítást és záró konferenciát szerveztünk 2009 őszén, Kaposváron.

2009 -ben az éves hivatalos látogatás alkalmával áttekintésre kerültek a folyamatban lévő projektek, felmerült a sport- egészségvédelem mint új együttműködési terület, valamint svéd partnerünk beszámolt az energiahatékonyság és környezetvédelem terén tett lépéseiről.

A sport területén a már korábban vállalt közvetítő tevékenységünket a különböző ifjúsági és felnőtt szakosztályok között elvégeztük, bár cserekapcsolatok egyelőre nem alakultak ki.

2010 júniusában a svédek Somogy megyei hivatalos látogatása során megemlékeztünk a két megye közötti együttműködés 20. évfordulójáról és áttekintettük azt a közel 30 sikeres EU-s projektet, mely közös együttműködésünk eddigi eredménye.

 

ROMÁNIA - HARGITA MEGYE

 

1992-ben írta alá az együttműködést a két megye vezetősége.

Először önkormányzati téren alakultak ki kapcsolatok. A Hargita Megyei Tanács Urbanisztikai Igazgatósága és a Somogy Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Főosztálya, majd a két hivatal Pénzügyi Főosztályai alakítottak ki munkakapcsolatot.

 

1994-ben a Tavaszi Fesztivál alatt Somogy megye már művészi delegációt is fogadott Hargita megyéből.

 

Ezekben az években a kulturális együttműködés mellett előrelépés történt a közigazgatás (polgármesteri fórumokon, jegyzőkonferenciákon való részvétel), a területfejlesztés, vállalkozásfejlesztés területén és a gazdasági stratégia kialakítása területén. Tapasztalatcsere történt önkormányzati és vállalkozási (nemzetközi pályázatokon való részétel) területeken is.

Többször került sor Hargita megyei küldöttség fogadására a pályázati tapasztalatok felmérése és Somogy megye területfejlesztési tapasztalatainak átadása érdekében. A térinformatikai rendszer kiépítéséről informálódó, valamint a választásokat tanulmányozó hargitai szakemberek egyaránt érkeztek Somogyba az elmúlt évek folyamán.

 

A Somogy megyei települések közül egyre többen tartottak igényt hargitai testvérkapcsolatra, melyek elősegítése azóta is folyamatosan zajlik. Koordinálásunk eredményeképpen mára mintegy 30 települési kapcsolat működik. Ennek hatékonyabbá tétele, valamint a pályázati források jobb kihasználása érdekében pályáztunk közösen az EU Bizottságnál 2006-ban egy ún. információs kampányra, mely a települési kapcsolatok előmozdítását szorgalmazza. Ennek keretében konferenciát, információs vásárt, és kísérőrendezvényként kulturális, gasztronómiai programokat szerveztünk.

A két önkormányzat pályázati együttműködése folyamatos, a Twinning program keretében kétszer vettünk részt mi is Hargitán nemzetközi konferenciákon, mint a Megyenap kísérőrendezvényein.

 

A Megyenapi rendezvénysorozat hagyományainak megteremtése Hargitában szintén tőlünk származik, az első rendezvény megvalósításában aktívan közreműködtek a Somogy megyei önkormányzat munkatársai. Erre 2001 júniusában került sor, melyen közel 50 fős megyei közgyűlési és polgármesteri delegáció vett részt. Évről-évre részt veszünk a Megyenapi eseményeken, 2005-ben a közgyűlés tagjai számára szerveztünk szakmai utat ezen időszakban.

2000 óta folyamatos a Hargita megyei szakmai delegációk részvétele a megyei polgármesteri konferenciákon.

2002 óta kölcsönös a részvétel a két megye jelentős kiállításain és vásárain (Turisztikai Kiállítás, Tavaszi Vásár ill. Csíkszeredai Nemzetközi Vásár)

2007-ben a rendszeres pénzügyi, jogi- önkormányzati szakmai tapasztalatcserék mellett a közgyűlés tagjai számára is szakmai tanulmányutat szerveztünk az erdélyi testvérmegyénkbe.

 

Évek óta kölcsönös vezetői szándék a különböző nemzetközi pályázatokon való részvétel. A már említett Twinning-pályázatokon kívül sikeresen pályáztunk a Kultúra-programon belül egy nemzetközi kortárs művészeti konferencia és kiállítás megszervezésére, melyre 2004-ben került sor Somogyban, a megyei múzeummal partnerségben.

 

Svéd testvérmegyénk, Somogy és Hargita megye partneri bevonásával az említett három megyei önkormányzat és megyei múzeumaik közösen készítettek el egy projekt-ötletet (INEXTEX) textil-örökségeink feldolgozására, modernizálására. Az elmúlt időszak egyik legsikeresebb projektje volt a 2007-ben indult és 2009-ben zárult INEXTEX–projekt, amely támogatást nyert az EU Grundtvig programjától. Ennek részeként egy képzési programot is kidolgozott a szakmai csoport, melynek kipróbálására hazai és nemzetközi műhely-szemináriumok szervezésére is sor került. Az elkészült kézműves termékekből nagy sikerű nemzetközi kiállítást és záró konferenciát szerveztünk 2009 őszén, Kaposváron.

E projekt keretében a kétoldalú kurzusmunkában is Hargitával álltunk partnerségben, 2009. február-márciusában a kurzusban szereplő összes kézműves egy-egy hetes szakmai csereszemináriumon vehetett részt a másik megyében.

 

NÉMETORSZÁG - RHEIN-NECKAR JÁRÁS

 

A Barcs és Sinsheim városok közötti együttműködés nyújtott kitűnő lehetőséget a két megye vezetőinek a megismerkedésre.

1994-ben hivatalos megyei közgyűlési delegáció látogatott Rhein-Neckar járásba, ahol megismerkedhettek néhány intézménnyel, továbbá megbeszéléseket folytattak a két megye közötti település-szintű kapcsolatok továbbfejlesztéséről.

Több nagy múltra visszatekintő települési kapcsolat mellett (Barcs - Sinsheim, Lengyeltóti - Dilhelm) újak kialakításában is segédkezet nyújtottunk (Zamárdi - Malsch) megyei szinten.


1996-ban a "Park" Szociális Otthon kezdeményezéseként szociális intézményvezetők delegációjának látogatására került sor a német félnél. A látogatás révén a civil szervezetek együttműködése mellett oktatási intézmények, és több somogyi község partnerkapcsolat-felvételei kerültek előkészítésre.

A Park szociális Otthon és a MAGYISZ Területi Szakszolgálat évek során kiépített kapcsolati rendszerének eredményeként rendszeresek a segélyszállítmányok (kórházi betegágyak, gyógyászati segédeszközök, ruhaneműk, konyhai felszerelések) megyénk kórházaiba, szociális otthonaiba. 2007-ben és 2010-ben is nagyszabású szállítmány érkezett a Kaposi Mór Oktató Kórházba, mely részben továbbosztásra került szociális otthonaink felé. E szállítmányok előkészítése illetve fogadása során szakmai tanulmányutakat is szervezünk.

 

A kulturális együttműködés elindításaként vett részt a Kaposvári Tavaszi Fesztiválon a "Rhein-Neckar-Kreis Jazz Bigband". A két megye között nem csak a zene, de más művészetek területére is kiterjedt az együttműködés, így somogyi képzőművészek a Rhein-Neckar járás művészeti ösztöndíjával többször töltöttek egy-egy hónapot Dilsbergben, a helyi alkotóházban.

 

A német fél részéről megálmodott Fun Days... rendezvénysorozat első állomása a Heidelberg közeli Hockenheim-ringen megrendezett graffiti-fesztivál volt 2000-ben. Ezt követte megyénkben egy zenei fesztivál (Fun Days of Music) a Fonyódligeti Gyermektáborban, majd a rendezvénysorozat további partnerekkel és témakörökkel bővült (Fun Days of Theatre). Ezen ifjúsági rendezvényeket EU-s pályázati segítséggel tudtuk megvalósítani, lehetőséget biztosítva középiskolás csoportok együttműködésére.

 

2005 nyarán a Somogy Megyei Önkormányzat sikeres EU-pályázatot készített egy nemzetközi turisztikai konferencia és sikertörténet megvalósítására, mely a Királyi Szakácsok rendezvénysorozathoz kapcsolódott Nagyszakácsiban. A német és osztrák vendégelőadók részvételével lezajlott konferencia témája a „Falusi turizmus mint kitörési lehetőség” volt. A Twinning programban Rhein-Neckar járás partnerként vett részt.

 

2009 májusában a Rhein-Neckar járás képviselő-testületének húszfős delegációja látogatott hozzánk, mely egyben a leköszönő járáselnök, Jürgen Schütz úr búcsúlátogatása is volt. A több mint tizenöt évre visszanyúló kapcsolat számos emlékezetes élménnyel és több alkalommal rendkívül értékes adományokkal, segélyszállítmányokkal gazdagított bennünket.

Német testvérmegyénkkel a jövőben elsősorban az oktatás- szakképzés területén, illetve esetleges közös EU-s pályázatok megvalósítása terén tervezzük az együttműködést folytatni.

 

FRANCIAORSZÁG -LOIRE-VIDÉKE RÉGIÓ

 

A francia régióval Veszprém, Zala és Somogy megye (a "Balaton régió") közösen vette fel a kapcsolatot, majd tette azt hivatalossá 1996-ban. A francia fél az európai integráció jegyében kívánt Magyarországnak, ezen belül a Balaton-régiónak segítséget nyújtani.

 

Somogy, Veszprém és Zala megyék létrehozták a Balaton - Loire-vidék Regionális Koordinációs Iroda néven, Siófokon működő irodájukat. Mindkét régióban az iroda munkatársa tartotta a partnerekkel a kapcsolatot, szervezte a programokat. Az irodát a két régió közösen működtette, 2006-tól a Balatoni Integrációs Kht Fejlesztési Ügynöksége keretén belül. 2009-ben az iroda megszűnt, miután partnerkeresési, koordinációs feladatát kevéssé tudta betölteni. Azóta a Francia-Magyar Kezdeményezések Társasága (INFH) segíti a rendhagyó együttműködést.

 

1998-ban a három balatoni megye, a magyar Külügyminisztérium, valamint a Loire-régió összefogásával létrejött Keszthelyen egy alapítványi formában működő Európai Információs Pont, amely az európai uniós és francia kapcsolatokról, pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást. Az információs pont feladata hazánk csatlakozásával megváltozott, s betagolódott az országos Europe Direct hálózatba.


'Balatoni Fiatalok 2000' néven indult útjára az egyéves, szakmai gyakorlattal egybekötött egyetemi, illetve főiskolai hallgatók képzésére irányuló ösztöndíj-program a Loire-régióban. E program évről-évre új szakokkal bővül, s a megpályázható helyek száma is folyamatosan növekszik.

 

2000-2004. között évente megrendezte a Loire régió a Középiskolások Fesztiválját, melyen rendszeresen 40-50 balatoni diák vett részt különböző művészeti és sport versenyszámokkal.

2009-ben (a korábbiakhoz hasonlóan) a Loire-vidék régióban található Mayenne-ben rendeztek májusban Európa-fesztivált, melyen részt vettek megyénk ifjúsági sportolói is. A küldöttség a Balaton-régió képviseletében utazott ki.


2001. a Magyar Kultúra Éve volt Franciaországban. Ehhez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által koordinált rendezvénysorozathoz a Balaton - Loire-régiók közötti együttműködés is csatlakozott. A július 6-i regionális megnyitón, mely egyben az együttműködés ötödik évfordulójának megünneplése is volt, mindhárom balatoni megye vezetői szintű delegációval vett részt. Erre a megnyitóra készült el a három megyét bemutató fotókiállítás csakúgy, mint a század eleji képeslap-kiállítás. Ezen vándorkiállítások fél éven keresztül folyamatosan megtekinthetők voltak a Loire-régió nagyobb városaiban. Emellett kulturális, gasztronómiai fesztiválokon képviseltette magát megyénk, valamint egy szakmai záró-szemináriumon az Európai Uniós csatlakozásról.

 

2004 novemberében "Milyen Európát holnapra?" címmel önkormányzati konferenciát szerveztek Párizsban, amit a Loire régióban Magyar Nap követett az összes, francia kapcsolatokkal bíró magyarországi önkormányzat részvételével. A tény, hogy Nantes adhatott otthont a Magyar Nap eseményeinek, a Balaton-régió és a Loire-régió egy évtizedes együttműködése elismerésének is tekinthető.

 

2006 nyarán több területet felölelő szakmai programokkal (strukturális alapok és európai uniós programok, kertészet, mezőgazdaság – élelmiszeripar, kutatás, szőlészet-borászat, gazdasági kapcsolatok, közép-és felsőfokú oktatási intézmények közötti partnerkapcsolatok, környezetvédelem, turizmus, kultúra) ünnepeltük az együttműködés 10. évfordulóját a Loire-régióban.

 

A már több éve igényként jelentkező turisztikai szakemberek és utazásszervezők szakmai cseréjének első állomását sikerült megvalósítani 2006 őszén a Loire-régióban. A szakmai viszontlátogatásra 2007 őszén került sor.

 

2007 őszén a Loire-régió meghirdetett egy képzőművészeti ösztöndíj-pályázatot, melynek nyertese 2008 nyarán három Balaton-parti településen megrendezésre kerülő alkotótáborban töltött el 1-1 hónapot. Somogyban a zselickislaki és a barcsi alkotótáborokban vett részt a performansz művésznő.

2008 őszén a Hungexpo szervezésében került sor az "Equifest - A ló ünnepe" magyar-francia rendezvényre, melyen díszvendég volt a Loire-régióban található Saumur-i Nemzeti Lovasiskola, és bemutatkozott a Fekete Sereg is. A program keretében szakmai tárgyalások kezdődtek a Saumur-i Lovasiskola és a Kaposvári Egyetem Pannon Lovasiskolája között, melyek intézményi kapcsolatok kiépítését, képzési programok cseréjét szolgálják. Ennek folytatásaként 2009-ben a Kaposvári Állattenyésztési Napok díszvendége volt a Loire-vidék régió. Önálló standdal, lovasbemutatóval és szakmai prezentációval is készültek.

2009 júniusában a megyei közgyűlés tagjai szakmai látogatást tettek a régióban. Nantes-ban a megyei és regionális kompetenciákkal, feladatmegosztással, pénzügyi kérdésekkel és EU finanszírozási lehetőségekkel ismerkedtek, továbbá látogatást tettek a Saumur-i Lovasiskolában is.

 

Bár az együttműködés intenzitásának igénye a magyar félnél régiós szinten csökkent, Somogy továbbra is fontosnak tartja e kapcsolatát. Több EU-s pályázat (Ifjúság, Leonardo) is előkészítés alatt áll, melyek a francia félnél is partnerségre találtak.

 

HORVÁTORSZÁG Koprivnica-krizevci, Virovitica-podravska megyék

 

A 90-es évek első felében, a háború sújtotta Horvátországból több ezer menekült elhelyezésében és ellátásában működött közre Somogy megye.


1994-ben Somogyba látogattak Koprivnica-krizevci megye képviselői és gazdasági szakemberei. A vezetői szintű megbeszélések tárgya a határ menti régiók közötti gazdasági együttműködési lehetőségek feltárásának és fejlesztésének elindítása volt. A gazdasági élet terén kialakított kapcsolatok tartósnak bizonyultak, rendszeres a részvételünk a verőcei mezőgazdasági szakkiállításon, valamint a krizsevci kézműves vásáron. Mivel azonban Magyarországon egyre kisebb vonzerővel bírnak a helyi jellegű kiállítások és vásárok, így az utóbbi években egyre nehezebb a kölcsönösség tartása.

 

Az együttműködési megállapodások aláírása óta rendszeresen kölcsönös képviseletet biztosít mindegyik megye a határ menti és megyei rendezvényeken, különös tekintettel a megyenapi eseményekre.

 

A határmentiség fontos kapocs az együttműködésben. Többször szóba került a Gyékényes-Botovo közúti határátkelőhely megnyitásának lehetősége, valamint megállapodás született az Őrtilos-Légrád közötti, hagyományos Anna-napi ideiglenes határnyitás kölcsönös támogatásáról.

Közös akciókban szerepeltünk a horvát megyékkel a Dráván építendő vízierőművek megakadályozása érdekében.

 

2002. március 1-én, a Polgári Védelem Világnapján példaértékű együttműködés született a Koprivnica-krizsevci és a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok között.

Azóta többször közös katasztrófa-elhárítási gyakorlatot tartottak az országhatáron, Berzence-Gola térségben. A két határmenti megye példaértékű együttműködésének elismeréseként a Somogy Megyei Igazgatóság lehetett a házigazdája a 4. Magyar-Horvát-Szlovén Trilaterális Találkozónak, amelyen az országok kormányzati szinten is képviseltették magukat.

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Verőce-drávamente Megyei Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokság is a kaproncaihoz hasonló együttműködést alakított ki, melynek hivatalossá tételére 2007 februárjában került sor.

 

A hagyományosan július elején, Kaproncán megrendezésre kerülő "Drávamenti Motívumok" kulturális fesztiválra, bár ez Kapronca város rendezvénye, rendszeresen meghívást kap megyénk. Ennek viszonzásaként a nagyszakácsi Királyi Szakácsok rendezvényen látványos drávamenti népi udvarral jelenik meg a kaproncai partnermegye.

 

Az együttműködés mára már kiterjedt intézmények, civil szervezetek, egyesületek kapcsolatára is. Többek között:

Hatékony együttműködést folytat a két megyei könyvtár, a megyei mozgáskorlátozottak egyesülete és több nyugdíjas szervezet. Egymás jelentősebb vadászati rendezvényein való kölcsönös részvétellel a Somogy Megyei és a Verőce-drávamente Megyei Vadászkamarák közötti együttműködés is tovább gazdagodott.

 

Somogy Megye Közgyűlése széleskörű és sokoldalú horvátországi együttműködésének állami szintű elismeréseként - az államközi diplomáciában szokatlan módon - 2004. november 13-án megyénkbe látogatott Stjepan Mesić, a Horvát Köztársaság elnöke. A Megyeháza Címertermében tartott megbeszélésen horvát részről magas rangú állami- és kormányhivatalnokok, magyar részről a megyei országgyűlési képviselők, a megyei közgyűlés frakcióvezetői, a megyében működő horvát kisebbségi önkormányzatok elnökei és a megye horvátok lakta településeinek polgármesterei vettek részt.

 

Határmenti kapcsolataink projektalapú erősítése határozott igény, fontos feladat. A gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, turizmus témák prioritást élveznek a 2007-től meghirdetett új Magyarország - Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Programban (IPA). Célunk továbbá a már elkezdett együttműködések folytatása a térség városaival / településeivel, vállalkozói központjaival, egyéb intézményeivel a közös projektek kidolgozásában.

A program keretében 2007-ben horvát testvérmegyéinkkel közösen tanácskozást szerveztünk a határmenti pályázatok előkészítése érdekében.

Az Európai Bizottság 2008 márciusában elfogadta a 2007-2013 időszakra szóló Magyarország - Horvátország IPA Programot. Ezzel elindulhatott a program végrehajtása: 2009 tavaszán jelentek meg az első pályázati kiírások. A megyei önkormányzat is részt vesz a Program legfőbb döntéshozó szerve, a Közös Monitoring Bizottság munkájában, amely felelős a program tartalmi elemeiért és a végrehajtás eszközeinek meghatározásáért.

Az IPA Program támogatásra jogosult területe Magyarország dél-nyugati határán (3 megye), valamint Horvátország észak-keleti határán (4+4 megye) fekszik. A Program célja a határmenti övezetek felzárkózásának és integrációjának elősegítése.

E programban vesz részt vezető kedvezményezettként a Somogy Megyei Önkormányzat a horvátországi Koprivnica-Krizsevci Megyei Fejlesztési Ügynökséggel és a Turisztikai Hivatallal közösen benyújtott DRÁVA- GASTROLOBBY címet viselő projektjével. A projekt keretében 2010 tavaszán a magyar, ősszel pedig a horvát oldalon 2 napos kulturális-gasztronómiai programot és szakmai szemináriumot valósítottunk meg a programban érintett megyék részvételével.

Szintén vezető kedvezményezettje vagyunk a Geotermikus kutatások a Dráva-medencében című kutatás-fejlesztési projektnek.

 

HORVÁTORSZÁG - ISZTRIA MEGYE

 

A Somogy Megyei Idegenforgalmi Hivatal és Isztria megye legnagyobb idegenforgalmi vállalata (Riviera Holding) közötti együttműködés indította útjára a két megye közötti hivatalos kapcsolatok felvételét.


A 90-es évek végétől hagyományosan, Isztria megye állandó kiállítóként vett részt a Kaposvári Turisztikai Kiállításon és az Alpoktól az Adriáig Nemzetközi Vásáron.

Somogy megye pedig a május elején megrendezésre kerülő VINISTRA nemzetközi borászati szakkiállításon szerepel. Az elmúlt években több borászat között is hatékony szakmai kapcsolat alakult ki.

 

2000-ben a két megye vezetői között megállapodás született arról, hogy a Balaton-átúszás mintájára Porecsben tervezett Öbölátúszás megrendezéséhez Somogy szakmai segítséget nyújt. Somogy megye isztriai szervezőket fogadott a Balaton-átúszás megszervezésének és lebonyolításának tanulmányozására, majd szeptember elején sikeresen megrendezték az I. Porecsi Öböl-átúszást. Az átúszásnak azóta töretlen a sikere, nagyszámú magyar -főleg somogyi- sportkedvelő részvételével.

 

A Porecs közelében fekvő Lanterna üdülőteleppel is folyamatos az együttműködés. Nyaranta lehetőséget biztosítanak számos somogyi vendéglátó-ipari és idegenforgalmi szakközépiskolás diák számára nyári szakmai gyakorlaton való részvételre.

A Somogy Megyei Közgyűlés által vásárolt, és Lanternára telepített lakókocsik pedig kedvezményes üdülési lehetőséget biztosítanak a közgyűlés tagjainak, az önkormányzat és intézményei munkatársainak.

 

Több testvértelepülési kapcsolat kialakításában is segédkezett a megyei önkormányzat (Csurgó - Vrsar, Marcali - Medulin, Balatonboglár - Rovinj). A kitűnően működő Siófok - Porecs kapcsolatot pedig azzal erősítettük, hogy Siófokon Porecs sétány és Isztria tér, Porecsben pedig Siófok tér és Somogy utca került kialakításra.

A két megye földrajzi fekvéséből adódóan turisztikai vonzerőt képvisel. Ennek kölcsönös kihasználása továbbra is cél.

 

Nemcsak a határmeni horvát testvérmegyéinket, de Isztria megyét is meghívtuk a 2008 őszén EU-támogatással megrendezett háromoldalú (horvát-magyar-német) hálózatépítő twinning-konferenciánkra. Isztria megye aktív szerepvállalásával, szakértői előadásával emelte a találkozó színvonalát. Megállapodás született arról is, hogy közösen támogatjuk egymás EU-s projekt-kezdeményezéseit, és lehetőségeinkhez mérten partnerséget vállalunk.

 

KÍNA - GANSU TARTOMÁNY

 

A közép-nyugat Kínában található Gansu tartománnyal a 90-es évek közepén indult meg az informális kapcsolatfelvétel. Az első találkozókon a kínai fél részletesen ismertette szándékait, régiójuk lehetőségeit - elsősorban üzleti téren, idegenforgalmi kapcsolatok, oktatási csere.

 

Az együttműködés aláírása után a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium szerződéses kapcsolatba lépett egy Lanzhou-i középiskolával, melynek eredményeként 50 kínai diák érkezett cserekapcsolat keretében Kaposvárra, ahol Gansu tartományt bemutató kiállítás is nyílt.

Ugyanebben az évben, 1998 nyarán a Lanzhou-i 40 fős Nemzeti Dal- és Néptáncegyüttes részt vett a siófoki Aranykagyló Fesztiválon. A következő években (elsősorban vízumkiadási problémák miatt) nem sikerült a cserekapcsolatokat folytatni.

 

1999-től folyamatossá váltak mindkét fél részéről az üzletember-találkozók. Tárgyalások zajlottak az igali termálfürdő megvételéről csakúgy, mint különböző gyártási technológiák exportjáról. Közben Gansu tarományi székhelyén, Lanzhou-ban felépült az ún. Magyar-Kínai Kereskedelmi Központ, melynek felavatására 2001 májusában került sor. Itt kedvezméyes bérleti jogot kínált fel a partner magyar vállalkozóknak, amit nem tudtunk kihasználni. A törekvések ellenére sajnos azóta sem sikerült eredményeket elérni gazdasági vonalon.

 

A kínai tartomány vezetőinek 2005-ös látogatása során felmerült az egyetemek közötti együttműködés és egy ösztöndíjprogramban való részvétel elősegítése. A kezdeményezés hatására 2006-ban a Somogy megyei vezetők látogatása során szándéknyilatkozat aláírására került sor a Kaposvári és a Lanzhou-i Egyetem között mind diákok, mind pedig oktatók cseréjére.

A későbbi nemzetközi kapcsolatok koordinálását elősegítendő, a kínai fél külföldi partnerei számára több hónapos gyakornoki ösztöndíj-programot hirdetett 2006-ban, melynek témái civilizációs tárgyak, nyelvi alapismeretek, a tartományi külügyi iroda tevékenysége, valamint helyismereti órák, intézménylátogatások. E program azóta is folyamatos, eddig 3 alkalommal vett részt a megyei önkormányzat illetve a Kaposvári Egyetem 1-1 munkatársa.

 

2008-ban indult útjára egy magyar-kínai önkormányzati konferencia-sorozat Budapesten, melyen részt vett testvérmegyénk, Gansu tartomány is. Meghívásukra pedig Somogy -egyedüli magyar megyeként- delegációja is résztvevője és előadója volt Pekingben a ”Nemzetközi baráti együttműködések Kínával” című konferenciának, ahol 35 ország képviseltette magát.

 

HORVÁTORSZÁG - BJELOVÁR-BILOGORA MEGYE

Somogy megye a rendszerváltás előtt az akkori Jugoszlávia részét képező Horvát Föderatív Köztársaságához tartozó Bjelovár régióval tartott fenn évtizedeken át élénk gazdasági, szerteágazó kulturális és széleskörű sport kapcsolatokat.

A Horvát Köztársaság 1991. június 25-én történt kikiáltását követően, 1993-ban alakították ki a megyei szintű horvát közigazgatási rendszert. A húsz horvát megye közül Somogy megye kettővel, Kapronca-krizsevci és Verőce-drávamente megyével határos, amelyek korábban a volt Bjelovár régióhoz tartoztak. A délszláv háború időszakában Horvátország számára Magyarország, a határ menti horvát megyék számára pedig a szomszédos magyar megyék jelentették a szinte egyedüli közvetlen nyitott kaput Európához. Ennek hatására a megyénkkel határos horvát megyék a megalakulásukat követően szinte azonnal keresték a velünk való együttműködés lehetőségeit.

 

Bjelovár-bilogora Megye Önkormányzatának vezetői 2000-ben kezdeményezték először a Somogy megyével való kapcsolataik újjáélesztését. A kapcsolatfelvételt követően, kezdetben a sport, ezen belül is a két megye labdarúgó szövetségeinek együttműködése területén alakult ki máig jól működő kapcsolat.

Ezt követően kapcsolatok létesültek különböző civil szervezetek és intézmények között, amelyek azóta rendszeres találkozókat és közös programokat szerveznek. Megemlíthetők pl. a nyugdíjas szervezetek és a megyei mozgáskorlátozottak szervezetei, a megyei ügyészségek és bíróságok, valamint a Bjelovári Gimnázium és a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium.

 

Megyénk Bjelovár-bilogora Megye Önkormányzatával a másik három horvát testvérmegyével azonos tartalmú együttműködést folytatott, emellett számos települési önkormányzat is testvérkapcsolatot létesített (Kaposfő – Nova Racsa, Kaposmérő – Kapela, Kiskorpád – Velika Piszanica, Bárdudvarnok – Sandrovac, Siófok – Daruvár).

 

A két megye közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására 2004 szeptemberében Bjelováron került sor, melyen – szakmai tanulmányút keretében – részt vettek a Somogy Megyei Közgyűlés tagjai is.

 

2007 szeptemberében Somogy díszvendégként szerepelt a XV. Bjelovári Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításon és Vásáron. Ennek keretében több megyei vállalkozó is bemutatkozási lehetőséget kapott a kiemelt standunkon, fórumot tartottunk agrár szakemberek számára, valamint gasztronómiai és kulturális bemutatóval színesítettük a rendezvényt. Ennek viszonzására 2010-ben került sor a Kaposvári Állattenyésztési Napok keretében.

Bjelovár megyének Somogy volt az első nemzetközi kapcsolata, s nagyon fontosnak tartja velünk, mint Uniós tagországgal az együttműködést. Bár nem határmenti megye, szintén tagja az IPA-térségnek, így velük is az együttműködés e formájára koncentrálunk.

ÉSZTORSZÁG - VALGA MEGYE

 

2003 májusában vezetői szintű delegáció látogatott Valga megyébe. Az előző évben a Tallini Magyar Nagykövetség közvetítésével kialakított partnerkapcsolat hivatalossá tétele volt a cél. A felek szándéknyilatkozatban rögzítették a jövőbeni együttműködés lehetséges területeit.

Ennek megfelelően még az év augusztusában vendégszereplésre érkezett megyénkbe egy valgai énekegyüttes, akiket a balatonlellei Sotto Voce együttese fogadott. Ősszel pedig Valga megyei partnerséggel került beadásra a "Változó Világképek" kulturális pályázat, melynek megvalósításában partnerünk volt még a svéd és a hargitai testvérmegyénk is.

 

2005-ben 'Magyar Napokat' tartottunk Valgában a Tallinni Magyar Intézet segítségével, melynek keretében sor került az együttműködési megállapodás aláírására is.

 

2006 őszén megyénkben fogadtuk Valga hivatalos delegációját. Látogatásuk során elsősorban Somogy turisztikai értékeivel, ifjúsági tevékenységével, illetve területfejlesztési lehetőségeivel ismerkedhettek meg. A látogatás eredményeképpen közös ifjúsági pályázat beadására került sor svéd partnerünkkel együtt, amit 2007 nyarán sikerült megvalósítani a Lendületben az Ifjúság EU program keretein belül. A Vidám Színházi Napok című hatvan fős, három nemzetiségű ifjúsági rendezvény a drámapedagógia témával foglalkozott, melynek a következő évben is lett folytatása. Újabb nyertes pályázat keretein belül somogyi részről a Boglári Kollégium diákjai utaztak Valga megyébe 2008 augusztusában.

2010-ben pedig Az Ifjúsági Demokrácia program keretén belül valósítottunk meg a Somogy Megyei Önkormányzat gesztorságában egy 3-alkalmas demokrácia tréninget francia és észt partnereinkkel, azok ifjúsági egyesületeivel közösen.

Mindkét ország egyszerre lett az EU 25-ök tagja, ez meghatározó tény volt együttműködésünk elindításakor. Kapcsolatunk középpontjában is az Uniós pályázati lehetőségek kölcsönös kihasználása áll. Mindkét megyei önkormányzat igyekszik támogatni településeit, intézményeit kulturális, ifjúsági pályázatokkal. Partneri együttműködésünk ezen programokban folytatandó, ill. szélesíthető oktatási intézmények közötti szakmai együttműködésekkel is.

 

FRANCIAORSZÁG - RHÔNE MEGYE

 

A Francia Magyar Kezdeményezések Társasága budapesti intézetvezetőjének kiajánlására kereste meg megyénket a lyoni körzetű Rhône megye kapcsolat-felvételi céllal 2005-ben.

A folyamatos egyeztetések során körvonalazódott, hogy milyen közös érdeklődésre számot tartó területek vannak. Így a tudományos - egészségügyi, oktatási, gazdasági vonalakon tervezünk közös projekteket.

 

Az együttműködési megállapodás aláírására - így a partnerkapcsolat hivatalossá tételére a Rhône megyei küldöttség 2007-es somogyi látogatása során került sor.

Az együttműködés céljai a szakképző intézményeink közötti kapcsolatépítés a Leonardo-program támogatásával, az EU Ifjúság programja keretében pedig közös táborozások megszervezése, valamint a Balaton turisztikai vonzerejének kihasználása.

2009-ben a sport területén érkezett meghívás egy nemzetközi sakk-tornán való részvételre, melyet egyik megyei szakosztályunk sikeresen ki is használt.

 

 

2. Nemzetközi szervezetek

  

Alpok Adria Munkaközösség

Az Alpok-Adria Munkaközösséget 1978. november 20-án Velencében alapították. Az alapító tagok: Bajorország, Friuli-Venezia Giulia, Karintia, Horvátország, Felső-Ausztria, Salzburg (aktív megfigyelő), Szlovénia, Stájerország és Veneto.

Somogy 1988-ban csatlakozott a szervezethez (másik 4 magyar megyéhez hasonlóan).

Az 1990-es évektől a Munkaközösség politikai szerepe fokozatosan csökkent, az Unió bővítése óta pedig még a folyamatos reformtörekvésekkel sem találta helyét és szerepét a határok nélküli Európában. Ennek következtében a Közgyűlés 2008. április 18-i ülésének 37/2008. (IV.18.) sz. határozatával hivatalosan is kilépett a szervezetből.

 

Európai Régiók Gyűlése

Az 1985-ben alapított Európai Régiók Gyűlése (ERGY) a kibővült Európa régióinak legnagyobb nemzetközi szervezete, mely mára 33 ország 270 régióját tömöríti.

A magyar megyék közül 17 megye a tagja (kivétel: Vas, Zala), a 90-es évek elejétől folyamatosan 16 nemzetközi szervezet is tagszervezete az ERGY-nek, köztük az Alpok-Adria Munkaközösség

 

A Régiók Gyűlése a régiók politikai hangja, valamint fő partnere az európai és nemzetközi szervezeteknek regionális kompetenciával bíró témákban. Vagyis:

A Régiók Gyűlése legfontosabb feladatának tartja:

támogatni a politikai párbeszédet és a tapasztalatcserét Európa régiói között;

együttműködés azért, hogy befolyásolni tudja a nemzeti, európai szintű, valamint nemzetközi politikákat;

védelmezni és támogatni a régiók sokoldalúságát;

az európai régiókat közelebb hozni a polgárokhoz.

Ennek érdekében:

csak egy decentralizált Európa tudja elősegíteni a gazdasági fejlődést;

több és jobb munkahelyet teremteni;

hatékony szolgáltatásokat nyújtani a polgároknak;

és támogatni egy tudásalapú, innovatív és vállalkozásbarát társadalmat.

 

A Régiók Gyűlés szervezeti felépítése:

Az Elnökséget kétévente választja meg tagjai közül az évente egyszer ülésező Közgyűlés.

Ágazati bizottságok:

à Állandó bizottságok (intézményi ügyek, esélyegyenlőség, ellenőrzés)

à Bizottság (Gazdaság, regionális fejlesztés)

à Bizottság (Szociális ügyek, közegészségügy)

à Bizottság (Kultúra, oktatás, ifjúság)

 

A Régiók Gyűlésének székhelye Strasbourg.

A tagok éves tagdíjat fizetnek.

 

Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés

A nevében behatárolt földrajzi területen működő közigazgatási egységek közötti együttműködés 2000-ben jött létre, melyhez csatlakozott Somogy megye és Barcs városa is.

Az együttműködés célja speciális helyi érdekek kialakítása közös célok elérésében, melyek a következők:

földrajzi összeköttetések, amelyek a közös természeti adottságok közös használatára utalnak

az európai infrastruktúrában kedvező forgalmi helyzet kialakítása

a határok mindkét oldalán élő nemzeti kisebbségek helyzetének javítása

országok közötti és regionális projektek megvalósítása, támogatása és előmozdítása

Közös tevékenységükkel a tagok igyekeznek serkenteni, elősegíteni és megvalósítani az Eurorégió területén a fejlődést, mely lakosainak megnyitja a fejlődés perspektíváját, valamint anyagi és szellemi haladását.

 

Ezen célok elérésére az Eurorégió:

közös tevékenységeket szervez, elősegítve a különböző gazdaságok fejlődését

megszervezi a közös fejlesztési projektek előkészítését, kidolgozását és kivitelezését

aktívan tevékenykedik azon, hogy a közös projektek bekapcsolódjanak az európai integrációk pénzügyi folyamataiba

megszervezi, létrehozza és segíti az együttműködés fejlődését a területfejlesztés, a természetmegóvás és a környezetvédelem, gazdaság, idegenforgalom és rekreáció, egészségügy és szociális ellátás, tudomány, oktatás, kultúra, sport területén

 

Szervezeti felépítés:

Közgyűlés

Elnök

Végrehajtó Bizottság

Munkatestületek

Felügyelő Bizottság

 

Az Eurorégió Közgyűlésének döntése értelmében 2009-től 1000 EUR tagdíjfizetési kötelezettség terheli a tagokat.