Hírek / Ismét indul falugondnoki képzés a Somogy Vármegyei Önkormányzatnál 2023. Október 11. 09:15

Idén is megszervezi a falugondnokok képzését a Somogy Vármegyei Önkormányzat. A jelentkezés menetét és a képzés folyamatát Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke foglalta össze.

Az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek helyzetéből, elsősorban az alacsony lakosságszámból és az elhelyezkedésből, intézményhiányból adódó hátrányok kiküszöbölése érdekében falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatást biztosíthatnak a települések. Falugondnoki, illetve tanyagondnoki munkakörben azonban csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falugondnoki és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi. 2021. január 1-től a képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes vármegyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján. A képzést a szolgáltatás helye szerint illetékes vármegyei önkormányzatnak legalább évente egy alkalommal kell megtartania.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat a 2022-es esztendőben kooperációban valósította meg a képzést a Baranya Vármegyei Önkormányzattal. Ez sok utazással járt a résztvevőknek, amit idén szeretnénk jelentősen csökkenteni. Az eddig felmerült igények alapján sikerül is, ugyanis jelenleg akkora az érdeklődés Somogyban a képzés iránt, hogy a Somogy Vármegyei Önkormányzat a 2023-as esztendőben önállóan szervezi meg a falugondnokok képzését, melynek célja a falu- és tanyagondnokok felkészítése a kistelepüléseken, tanyákon végzendő alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására; a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra; a rászorulóknak megfelelő segítségnyújtásra; emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, rászorulóival; a hagyományok, az összefogás erősítésére, a közösségi alkalmak megteremtésére.

Terveink szerint a falugondnoki és tanyagondnoki képzést 2023. november 1. és 2024. január 31. napja között bonyolítjuk le, majd záródolgozat következik, ezt követően pedig Kaposváron záróvizsgát kell tenni 2024. február 28-ig. A képzés 170 órából áll, melyből 52 óra elméleti- és 118 óra gyakorlati oktatás. Az elméleti oktatás helyszíne Kaposvár lesz, a Vármegyeháza épülete, a gyakorlati oktatás helyszíne Somogy vármegye valamely településére kerül, a képzővel történő egyeztetés szerint. Az ezer fő alatti települések jegyzőit kiértesítettük, hogy indulni fog a képzés, akinél viszont még merül fel igény, részvételi szándékát a Szociális Ágazati Portálon közzétett jelentkezési lapnak a Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez elektronikusan történő benyújtásával kell, hogy jelezze minél hamarabb.

A képzéssel kapcsolatos további teendőkről a vármegyei önkormányzati hivatal tájékoztatni fogja az önkormányzatokat. A képzéssel kapcsolatosan a vármegyei önkormányzati hivatalnál felvilágosítást Dr. Skrinyár Judit aljegyző tud adni. (tel: 36/82/898-246) Az oktatási program a https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2021/01/Falu_tanyagondnok_Oktatasi_Program_20210107.pdf internetes oldalon érhető el.

Vissza az előző oldalra