Hírek / Pályázatokról döntött a megyei közgyűlés 2015. November 12. 10:58

A következő évek megyei fejlesztéseit megalapozó pályázatokon való részvételről döntött csütörtöki soron kívüli ülésén a Somogy Megyei Közgyűlés.

A projektvezető Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. felkérésére a Somogy Megyei Önkormányzat (SMÖ) is csatlakozik a „PPI2Innovate - Az innovatív megoldások és termékek közbeszerzés kezeléséhez kapacitásnövelés Közép-Európában” című pályázathoz. Az INTERREG CE keretében megvalósuló projektben a projektvezető 9 partnerrel (2 olasz, 2 szlovén, 1 horvát, 1 cseh, 2 lengyel, és SMÖ) dolgozik együtt, 1.535.340,-EUR összköltségvetéssel. Ebből a SMÖ-ra jutó költségvetés 105.242,-EUR, melyből 85% ERFA finanszírozás (89.456,-EUR), 10% nemzeti társfinanszírozás (10.524 EUR) és 5% a SMÖ által biztosítandó önerő (5.262,-EUR). A pályázat nyertessége esetén a megyei önkormányzat egy próbaprojektet valósíthat meg, aminek az elsődleges célja nem a beszerzés, hanem a PPI (innovatív megoldások és termékek közbeszerzése) módszerének kidolgozása, mely később beépíthető a területfejlesztési feladatok működtetésébe, illetve a hatékonyság fokozását segíti elő a jelenlegi folyamatok magasabb színvonalon történő ellátásában. Várható ellátandó tevékenységek: kapcsolatteremtés, abból előzetesen meghatározott partnerekkel való tapasztalatcsere, új partnerek keresése, rendezvényeken való részvétel.

Döntött a grémium arról is, hogy részt vesz az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2014-20-as időszak a megyei fejlesztéseinek előkészítésére és összehangolására, illetve az ehhez szükséges infokommunikációs eszközök biztosítására kiírt pályázaton. A TÁMOP és TIOP TA forrásból finanszírozott, 100%-ban támogatott projekt legfeljebb 250 millió forint összegben valósulhat meg. Célja a Brüsszel által elfogadott végleges Operatív Program tartalmakhoz való illesztését biztosító megyei területi tervezési és projektfejlesztési folyamatok módszertani megalapozása, valamint a programozással és projektfejlesztéssel összefüggő módszertan és ismeretek széles körű megismertetése a potenciális projektgazdák körével. A térségi szereplők naprakész pályázati információkkal való ellátása érdekében, valamint a projekt eredményeinek széleskörű megismertetésének biztosítására infokommunikációs rendszer épül ki, valamint képzések és tájékoztató rendezvények is segítséget nyújtanak az érintetteknek.

Új, egyfordulós pályázatot írnak a ki a Kaposvári vigasságok terén található közönségszervező irodák, vendéglátóegység és hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek, borkatakomba, és a kültéri rendezvényhelyszín üzemletetésére, mivel az első felhívásra október 30-ig nem érkezett pályázat.

Jakó Gergely közgyűlési elnök a napirend tárgyalása során elmondta: Érdeklődők voltak az előző pályázatra is, de volt, aki kimondottan csak a vendéglátóegység üzemeltetését, illetve aki csak a rendezvények szervezését vállalná. A hatékony működés érdekében a projekt keretében kialakított kézműves helyiségekre a Somogy Megyei Népművészeti Egyesülettel bérleti szerződést, míg a kiállítóterekre vonatkozóan a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeummal térítésmentes helyiséghasználati szerződést kötött a megyei önkormányzat. Tárgyalásokat folytattak a Csiky Gergely Színházzal és a Kaposvári Egyetemmel, hogy a Kaposvári vigasságok terén is felléphessenek a színészek és a színészhallgatók.

A megyei képviselők döntöttek arról is, hogy a „Közbiztonság javítása térfigyelő rendszer kiépítésével” című pályázaton 2009-ben elnyert 381.761,- Ft vissza nem térítendő támogatást kamatokkal növelten vissza kell fizetnie Csákány község önkormányzatának. A pályázat keretén belül az önkormányzat ugyanis azt vállalta, hogy 3 db térfigyelő kamera telepítése valósul meg a szükséges digitális rögzítő beszerzésével együtt, ám azt 2013 decemberében leszerelték, mivel egy új rendszert építettek ki. Ezzel a támogatási szerződésben vállalt ötéves fenntartási-, üzemetetési-, működtetési kötelezettségnek nem tettek eleget, így a hatályos jogszabályok értelmében jogosulatlanul vették igénybe a támogatást.

A megyegyűlés december 17-én, csütörtökön tartja következő soros ülését.

 

Vissza az előző oldalra