Hírek / Törvénymódosítást kér a megyei közgyűlés 2015. Április 24. 12:03

A törvényhozáshoz és a kormányhoz fordul Somogy megye közgyűlése, hogy a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet területén mentességet kaphassanak a kiskereskedők a vasárnapi kötelező zárva tartás alól – döntött pénteki ülésén a testület.

Az ülés elején Jakó Gergely bemutatta a közgyűlésnek dr. Sárhegyi Juditot, aki április elejétől látja el a megyei jegyzői feladatokat, illetve átadta a képviselőknek a Somogy Megyei Kormányhivatal által tartott képzés igazolásait.

A napirendek között döntöttek a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének és a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról. Utóbbi szerint 2015. június 01-i hatállyal Gábor Márkot, a megyei önkormányzat nemzetközi referensét nevezik ki egy éves időtartamra a kft. ügyvezetőjének. Emellett 16 bírósági ülnök személyéről is szavaztak a képviselők.

A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. a Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulásával, valamint a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal közösen közel 890 millió forintot nyert a „Somogy megye társadalmi felemelkedéséért! - Területi felzárkózást elősegítő életvezetési jó gyakorlatok megvalósítása Somogy megyében” című pályázaton. A TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázat elsődleges célja a lakosság foglalkoztathatóságának javítása az alapvető életvezetési készségek javításával és a lelki és fizikai egészség fejlesztésével, valamint az elmaradott térségek gazdasági és társadalmi hátrányainak csökkentése, tőkevonzó képességük és gazdasági teljesítményük javítása az ehhez szükséges humán erőforrás bázis megteremtésével, a gazdaság fejlesztéséhez szükséges egészséges munkaerő biztosítása.

A Területfejlesztési Bizottság javaslatára a megyei közgyűlés a törvényhozáshoz fordul a balatoni kiskereskedelmi egységek mentességét kérve a vasárnapi zárva tartás alól. A kormánytól pedig azt kérik, hogy amíg a törvénymódosítás nem készül el, addig utalják jegyzői hatáskörbe a mentesség megállapítását.

Jakó Gergely tájékoztatta képviselőtársait, hogy a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége is megfogalmazta már ezirányú javaslatát a kiemelt üdülőkörzeteknek mentességet kérve, illetve a Balatoni Szövetség is felkarolta az ügyet.

Az interpellációk során felvetett javaslatok alapján a közgyűlés a polgármesteri bérek mielőbbi rendezését kéri, valamint a közgyűlés elnöke a kaposvári tragédia kapcsán szorgalmazza, hogy a trafikok ablakainak kötelező fóliázására vonatkozó részt vegyék ki a törvényből. Felkérték Jakó Gergelyt, hogy a marcali kórházzal kapcsolatban közvetítsen a kaposvári egészségügyi vezetők és a helyi döntéshozók között az igényeknek megfelelő ellátás érdekében.

Vissza az előző oldalra