Hírek / Új elnökkel és alelnökkel dolgozik Somogy megye közgyűlése 2016. Szeptember 30. 13:58

Biró Norbert, eddigi alelnököt választotta elnökévé a Somogy Megyei Közgyűlés pénteki ülésén, miután Jakó Gergely szeptember 23-án lemondott valamennyi önkormányzatban viselt tisztségéről. Alelnöknek a marcali Huszti Gábort választották, míg a megüresedett közgyűlési helyre a nagyatádi Kárpáti Lászlót delegálta a Fidesz Somogy Megyei Választmánya.

Jakó Gergely közleményben tudatta a somogyi polgárokkal lemondását: „A megyei önkormányzat élén az Önkormányzati törvényben meghatározott kötelezettségeimnek eleget tettem, a területfejlesztési feladatok nagy részét az önkormányzati hivatal apparátusával, valamint a tulajdonában lévő cégekkel közösen elindítottuk. Az elmúlt hetekben-hónapokban azonban figyelmeztetést kaptam. Szervezetem figyelmeztetett arra, hogy többet kell foglalkoznom saját egészségemmel, saját magammal. Bár nehéz volt meghoznom döntésemet, mégis úgy gondolom, hogy mint bárki másnak, nekem is komolyan kell vennem saját egészségem megőrzését, ha azt akarom, hogy nyugalomban, békességben éljek családom és barátaim körében. Ezért jutottam erre az elhatározásra. Hálás vagyok azért a támogatásért, a sok szeretetért, amit a negyed század során az itt élőktől kaptam” – írta, majd kérte minden Somogyi Polgár szíves megértését, egyben megköszönte az együtt, munkával elöltött közös éveket. Ahogyan arra kérem Utódait pedig arra kérte, hogy mindig Somogy megye polgárainak érdekeit tartsák szem előtt.

Az eddigi elnök megüresedett közgyűlési helyére a nagyatádi Kárpáti Lászlót delegálta a Fidesz Somogy Megyei Választmánya. Az új képviselő esküjét követően került sor az elnökválasztásra. Az eddigi alelnök, Biró Norbert programbeszédében hangsúlyozta: „Az a munkánk, feladatunk, hogy a rendelkezésünkre álló lehetőséggel, forrásokkal jól sáfárkodva kiegyensúlyozott fejlesztési programot valósítsunk meg, amelynek nyertese kell, legyen a megye minden része: Kaposvár, Belső-Somogy, a Balaton déli része és a Drávamente is! Ehhez következetesen és koncepciózusan kell mind a TOP forrásokat, mind a horvát-magyar határon átnyúló programokhoz és más operatív programokhoz biztosított forrásokat is felhasználnunk. A magam részéről ebben a motor és a közvetítő szerepét kívánom játszani. Mindenki számára rendelkezésre állok együttműködő partnerként és ezt várom el másoktól is! Mindezt csupán egy fontos dolog előzi meg most: arra kérem Somogy megye valamennyi polgárát, hogy vegyen részt az október 2-i népszavazáson, mert ez nem pártok, hanem minden magyar polgár ügye. Ez nemzeti szuverenitásunk kérdése, ezért nem bízhatjuk sorsunkat, és gyermekeink sorsát sem másokra, sem a véletlenre! Nem kockáztathatunk! Október 2-a esélyt adhat arra, hogy Somogyot úgy szerethessük továbbra is, ahogy van, ahogy megszerettük, ahogy apáinktól, anyáinktól megörököltük! Ehhez azonban meg kell őriznünk, meg kell védenünk a múltunkat, a hagyományainkat, az elmúlt évszázadok, évtizedek szorgalmas munkájának értékeit, Somogyország kincseit!”

Az elnökjelölti beszédet követően a közgyűlés tagjai titkos szavazással megválasztották Biró Norbertet elnöknek, aki eskütételét követően Huszti Gábort jelölte alelnöknek. A marcali politikus bemutatkozásában kiemelte: „Vezetőként eddig kisebb közösségek munkájában vettem részt, de vidékiként jól ismerem a kisvárosokban, településeken élők mindennapjait, örömeiket, gondjaikat. Látom, miként próbálnak napról-napra előrébb jutni, s azt is, hogy melyik területen, hol kél el a segítség. Az a segítség, amit mi, a megyei közgyűlés, ha nem is teljes mértékben, de részben legalább meg tudunk adni…..Közgyűlési tagként az elmúlt két évben megtapasztalhattam, hogy milyen felelősséggel tarozunk Somogy megyéért, az itt élő emberekért. Felelős döntéseket hoztunk eddig, melyek egy élhetőbb megye képét vetítik előre. Tudom, alelnökként ez a felelősség hatványozódik, mindennapjaim részévé válik. Megtiszteltetés volt az elmúlt két évben Somogyot képviselni, és megtiszteltetés a nekem szánt új feladat.”

A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta a megyei közgyűlés alelnökének Huszti Gábort, majd a területfejlesztési bizottságban eddig betöltött alelnöki pozíciójára Kárpáti Lászlót választották meg.

Ezt követően a napirendeknek megfelelően döntöttek többek között az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról, Somogy Megye Integrált Területi Programjának módosításáról, és meghallgatták a Somogy Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.

A Somogy Megyei Közgyűlés határozatban lépett fel a kényszerbetelepítés ellen, és az október 2-i népszavazáson való részvételre buzdítja a somogyi polgárokat.

 

Vissza az előző oldalra