TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

2020N.jpg

 

A kedvezményezett neve: Siófok Város Önkormányzata
A projekt címe: Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon
A szerződött támogatás összege: 575.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 660.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Az ipari park teljes tervezett területe mintegy 8,5 hektár, ami további területekkel bővíthető közvetlenül a fejlesztési terület mellett, attól északra található  telkekkel. Az ipari ingatlan kialakításának célja - többek között - a Balaton-parti térséget sújtó szezonális munkanélküliség csökkentése, valamint az ipari tevékenység kiköltöztetése a város lakó- és üdülőövezetéből. A projekt megvalósítása a Somogy Megyei Önkormányzattal és a Somogy Társadalmi  Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft-vel konzorciumi együttműködésben történik. 

Rövid műszaki tartalom

A projektterületen 5 db önálló telek volt külön helyrajzi számokkal (0105/4, 0105/5, 0105/6, 0105/7, 0105/8) közmű és közúti csatlakozás nélkül. Első lépésként a terület egy telekként került összevonásra, így az összevonás után egy ~84.500 m²-es egybefüggő terület jött létre. Az ipari park területére közvetlenül a 65-ös számú főútról, a repülőtéri csatlakozással szemben egy behajtási lehetőség épül ki, amelyen keresztül a személy- és a tehergépkocsi forgalom ellenőrzött keretek között bonyolítható. Közművek biztosítása: ivó- és tüzivíz hálózat kiépítése, csatornahálózat kiépítése, elektromos és gáz közmű hálózat kiépítése a fejlesztési területig. Belső közművek kialakítása az első ütemben csak a telekre bevezetett közmű-csatlakozási pontoktól az első ütemben felépítendő csarnokig szükséges (~50-80 m). Az ipari park területét teljes hosszban (~1.333m) legalább 3,5 m magas fém kerítéssel szükséges ellátni, az első fejlesztési ütemben egy központi beléptetési (személy- és teherforgalom) hely kerül kialakításra. Egy darab ~800 m² alapterületű ipari csarnok építmény épül a szükséges út- és közmű csatlakozásokkal, vasbeton vagy acél tartószerkezettel.

Önállóan támogatható tevékenységek:

A „B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások” pont részeként új ipari parkot fogunk létrehozni, mely az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

a) Az ipari park alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat) kiépítése és közlekedőfelület kialakítása.

b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatása:

a) Új épületek kialakítása során a megújuló energiaforrások részarány-növelése.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek:

- akadálymentesítés,

- energiahatékonysági intézkedések,

- nyilvánosság biztosítása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.14.

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005