TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00011

2020N.jpg

Kedvezményezett neve: Fonyód Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00011
Projekt címe: „Fonyód a fejlődés útján – A piaccsarnok és környékének felújítása”
Támogatási összeg: 299.500.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tényleges befejezésének dátuma: 2019.01.15.


A projekt bemutatása

Fonyód város központjában szerdai és szombati napokon jelentős hagyományokkal rendelkező, nagy forgalmat lebonyolító élelmiszerpiac és vásár működik az év minden szakában. A területen található infrastruktúra elavult, nehezen elégíti ki vásárlók és eladók igényeit, a piaccsarnok jelenlegi állapota negatívan hat a településképre. A projekt az élelmiszerpiacnak helyet adó csarnokra és környezetére terjed ki. A projekt keretében kapacitásbővítésre kerül sor. A jelenlegi 256 fm árusító hely és 7 üzlet bővítésre kerül, a piac területén 257 fm elárusító hely és 15 üzlet lesz a projekt befejezésekor. A projekt célja az élelmiszerpiac teljes megújítása. A meglévő piaccsarnok korszerűsítése, új vizesblokkok és üzletek kialakítása, a burkolatok megújítása, parkosítás.

Célok:
•a két parkoló között fekvő terület kedvezőbb feltárása, a városi szövet részévé alakítása,
•vásári napokon kívüli hasznosítás lehetőségének megteremtése,
•magas minőségű épített környezet létrehozása, mely értelmesen viszonyul a kialakult környezethez,
•Fonyódhoz köthető, emblematikus, a fenntarthatóság jegyében született önálló identitású épület létrehozása.
•Meglévő vásárcsarnok újrahasznosítása

A piac fenntartója Fonyód Város Önkormányzata, üzemeltetője pedig a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. A fejlesztés hatására egy fő új munkaerőre lesz szükség, az új mosdók felügyelete vonatkozásában. Napelemes rendszer kerül kiépítésre a csarnok déli tájolású héjazatán az elektromos rendszer segítésére. A projekt tervezése során széleskörű partnerség valósult meg. Fonyód Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése során több fórumra is sor került a városban 2015. év során, ahol a piac fejlesztése is előtérbe került. Így a fejlesztési elképzelés nevesítésre került a Stratégiában, mint akciótervi projekt. Ennek hatására ötletpályázat került meghirdetésre, mely lezárásaként nyertes pályázatot hirdetett az önkormányzat. A nyertes koncepcióra épül a jelenlegi projekt műszaki tartalma. A pályázati előkészítés során a piaccsarnokban árusítók, a helyi termelők véleménye, javaslatai is beépítésre kerültek. Az előkészítés során a Somogy Megyei Önkormányzattal is szoros együttműködésre került sor, melynek eredménye egy konzorciumi megállapodás. A projekt tervezése során komplex megközelítés érvényesült, a terület hasznosítására született koncepció a jelenlegi hasznosításon túlmutató funkciókat is felvállal: kerékpáros-barát elemeket létesülnek, nagy hangsúlyt fektet az akadálymentesítésre, az energiahatékonyságra és a megújuló energiák hasznosítására, a szelektív hulladékgyűjtésre. A projekt integrálódik a korábbi fejlesztésekbe: parkolók kialakítására került sor az elmúlt időszakban városfejlesztési projekt keretében, valamint gyermek foglalkoztató funkció is kialakult a piaccal szemközt. A tervezett kerékpárút-fejlesztések is közvetlenül kapcsolódnak a jelenlegi projekt helyszínéhez. A projekt tervezése és megvalósítása során kiemelt szempont a környezeti, társadalmi és pénzügyi fenntarthatóság, a környezettudatosság és a környezetterhelés minimalizálása. A fejlesztés nem hordoz magában klímakockázatot. A tervezett fejlesztés az üvegház hatású gázok (ÜHG) kibocsátására nincs hatással. A fejlesztés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén valósul meg.