TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00014

2020.jpg

PLATÁN STRAND FEJLESZTÉSE
Kedvezményezett neve: Balatonboglár Városi Önkormányzat
Projekt címe: Platán strand fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00014
Támogatás összege: 260.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2018. október 31.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Balatonboglár Város Önkormányzata 2017. június 9. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a településen elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások – kiemelten a szociális
alapszolgáltatások - fejlesztése érdekében.
A beruházás teljes összege bruttó 260.000.000 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg.

Meglévő Platán strand bővítése és fejlesztése (20 000 m2)
A part menti 40-50m széles sáv intenzíven használt, ezért elsősorban ennek fejlesztése a cél. A Parti sétányon kialakítandó parkolóktól a strand felé egészen a kikötőig a meglévő murvás út helyett térkő burkolatú, utcabútorokkal, kandeláberekkel felszerelt sétány készül. Erre felfűzve kerülnek elhelyezésre a strandi funkciók. A parti részen két kisebb teresedés készül, ahol pihenőhelyek, a későbbi zöldfelület fejlesztésekben megvalósuló útrendszer csomópontjai kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódó attrakció a tóban kialakítandó, este különböző fényjátékkal működő szökőkút, ami a tó vizét keringteti a működéshez. A sétány egy részén lídós jellegű homokos part készül a meglévő partvédmű nagyobb megbontása nélkül. A homokfelület a partvédmű mögött kerül kialakításra és csak helyenként, rámpás jelleggel van összekapcsolva a Balatonnal. A parti sávban különböző, fával burkolt ülő és napozó felületek készülnek. A terület nyugati fele nagyobb távolságra van az elkészült játszóterektől, ezért itt egy nagyobb játszótér is készül. A meglévő zöldfelület közepes állapotú, a meglévő ligetesebb részek kedveltek a strandolók körében, ezért cél a faállomány javítása, a vizes környezetet kedvelő, viharoknak ellenálló, árnyékot biztosító fafajok ültetése. A gyepes felületek jelenleg egyenetlenek, a kialakuló víztócsák helyén kikopottak. A területet kisebb tereprendezést is igényel, hogy a kicsapó vizek ne álljanak meg a mélyfekvésű részeken. A teljes terület vízrendezése későbbi pályázatban valósítható meg. A meglévő homokos pálya környezetében további sportpályák valósítandók meg, pl. gumiburkolatú kézilabda pálya vagy gördeszka pálya. A strandra levezető É-D-i sétány mentén jelenleg meglévő vegyes megjelenésű vendéglátó faházak helyett egységes arculatú pavilonsor készül, vendéglátó teraszokkal, világítással, utcabútorokkal.

Meglévő parkoló, sétány bővítése és fejlesztése (6 000 m2)
A strandot a terület dél felén lévő Parti sétányon kialakítandó parkolók szolgálják ki. A parkolók a Parti sétány két oldalánpárhuzamos és merőleges beállással- készülnek. A sétány nagy értéke a két soros platánfa sor, ami összefüggő árnyékot biztosít a forró nyári napokon. A parkoló és sétány kialakítása követi a megkezdett beruházást és egészen a Széchenyi utcáig rendezi a területet. A területen kb. 80 parkoló kerül kialakításra térkő burkolattal, olajfogós csapadékvíz elvezetéssel, térvilágítással, utcabútorokkal, zöldfelületekkel. A beruházás keretében a strandon akadálymentesítés valósul meg, illetve sor kerül energiahatékonysági intézkedésekre is. A projekt hozzájárul: a célcsoport igényeinek való megfelelő területfejlesztéshez; az egy turistára eső költés növekedéséhez; a látogatószám növekedéséhez. A fejlesztés a strand és a település versenypozíciójának javítását is jelenti a Balaton parti települések között, amely Balatonboglár és a település vállalkozói, lakossága turisztikai bevételének növekedését eredményezheti. A projekt eredményeképpen létrejövő turisztikai attrakciók növelik az önkormányzati bevételeket, amelyből biztosítható a hosszú távú pénzügyi fenntarthatóság. A fejlesztés hatásai áttételesek, társadalmi hasznosságuk hosszú távon a város növekvő látogatottságában, annak következményeképp mérhető.
A projekt tervezett befejezési határideje: 2018. október 30