TOP-1.4.1-15-SO1-2016-0

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Tapsony Község Önkormányzata
A projekt címe: A varászlói óvoda fejlesztése és bővítése
A szerződött támogatás összege: 49.999.16,- Ft
A projekt összköltsége: 49.999.16,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.31.
A projektazonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-0

A projekt tartalmának bemutatása:
Az intézmény átalakítása, bővítése úgy valósul meg, hogy az a modern óvodai nevelés tárgyi feltételeit teljeskörűen biztosítsa. A tagolt épületrészek egységes szerkezeti képet fognak mutatni. Statikailag megerősítés kapnak a régi épületrészek.
A bővítés révén megnőnek, és megújulnak a foglalkoztató és kiszolgáló terek. A korszerű fűtéstechnológiához kapcsolódóan alternatív, környezetbarát energetikai rendszer kerül kialakításra, mellyel jelentős üzemeltetési költségek lesznek megtakaríthatók. A napelemek alkalmazásához igazodóan a villamoshálózat teljeskörű felújítása megvalósul. Az épület hőtechnikai tényezői kedvező értékeket fognak mutatni, mely kiemelten elvárt szempont a pályázati feltételek között. Az intézmény megközelíthetőségét biztosító parkoló-térhez kapcsolódóan megvalósul az akadálymentesítés is.
Külön helyiségek kerülnek kialakításra a beteg gyermekek elkülönítésére, melyhez orvosi vizsgáló is kapcsolódni fog. Kiemelt cél az egyedi fejlesztést igénylő gyermekek nevelését biztosító foglalkoztató terek kialakítása. Ezek kialakítása és az egyedi fejlesztések révén nő a célcsoport beiskoláztatási esélyei. A benti csoporttér fejlesztése, az udvari játékok számnak növelése segíteni fogja az óvodába járó gyermekek sokoldalú mozgásfejlődését, nő a szabad levegőn történő aktív mozgás hatékonysága. A tornaszoba, mely egyúttal a szerepjátékok helyét is biztosítja, megújul, igazi közösségi térként funkcionálhat. Helyet ad a jeles ünnepnapok alkalmával szervezett óvodai rendezvényeknek. Az intézmény melegítőkonyhája felújításra kerül, az ott folyó munka feltételei biztosítottá válnak.