• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00024

2020.jpg

A kedvezményezett neve: Barcs Város Önkormányzata
A projekt címe: Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai tagintézményének rekonstrukciója
A szerződött támogatás összege: 85.744.820,- Ft
A projekt összköltsége: 85.744.820,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00024

A projekt tartalmának bemutatása:
A tervezett fejlesztés célja azonosul a Kormány Partnerségi Megállapodásában kitűzött célokkal: a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatásával, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítésével a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A projekt hozzájárul a 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők arányának növekedéséhez is az által, hogy a településen javul az óvodai ellátás, így az anyukák szívesen bízzák a pedagógusokra gyermekeiket, hogy igényes környezetben lehessenek, amíg dolgoznak. A projekt konkrét célja az óvoda épületének fejlesztése, annak felújítása, energia-hatékonnyá és komfortosabbá tétele, a szükséges eszközök beszerzése. A fejlesztést követően az épület „DD”- korszerűt megközelítő kategóriába kerülne, napelemes rendszer kiépítésével járulna hozzá az energetikai korszerűsítéshez. A meglévő épület eredetileg is óvodának épült, három csoport szobával. A csoportokat kiszolgáló vizes blokkokkal. Építésének éve a hatvanas évekre tehető. Mintegy húsz évvel ezelőtt az épületet bővítették a kiszolgáló helyiségekkel kazánházzal és egy csoportszobával. A belső funkciók összeköttetésére egy könnyű szerkezetes derékszög alakú folyosót építettek nem túl szerencsésen. Az óvoda épületében található egy melegítőkonyha. A személyzet részére irodák és szociális helyiségek állnak még rendelkezésre A létesítményt egy központi kazánházból látják el energiával használati meleg vízzel. Az épület magas tetős kialakítású, szerkezeti károsodás szemrevételezéssel nem tapasztalható. A jelenlegi kéményt el kell bontani. Az épület állapota megfelelőnek tekinthető. Jelenleg négy foglalkoztató működik az épületben a kiszolgáló egységekkel együtt. Akadálymentes WC kialakítása mellett ami a jelenlegi padlásfeljáróban kerül kialakításra, bővítjük az egyik csoportszobát és közvetlen bejutást biztosítunk az öltözőből a vizes blokkba is. A negyedik csoportszobát öltözővel alakítjuk ki, melyhez átalakított vizes blokk is csatlakozik. A tornaszoba rovására kialakítunk egy belső közlekedési sávot, így a toldozott könnyűszerkezetes folyosó elbontásra kerülhet. A meglévő kazánházi alapterületet kissé csökkentjük de a korszerű új berendezések ebben is el férnek. Jelen projekt keretében esztétikus, biztonságos és stabil gyermekasztalok, helyes testtartás kialakítását és megőrzését segítő gyermekszékek, modern színes, esztétikus óvodai környezet kialakítását szolgáló óvodai bútorok, öltözőszekrények, valamint olyan udvari játékeszközök kerülnek beszerzésre, melyek a gyermekek mozgásfejlesztését szolgálják és az egyensúlyozási érzék és készség fejlesztését segítik elő. Az óvoda működtetéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, azok a jogszabályoknak megfelelnek.