TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00024

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Barcs Város Önkormányzata
A projekt címe: Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai tagintézményének rekonstrukciója
A szerződött támogatás összege: 85.744.820,- Ft
A projekt összköltsége: 85.744.820,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.13.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00024

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés célja azonosul a Kormány Partnerségi Megállapodásában kitűzött célokkal: a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatásával, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítésével a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A projekt hozzájárul a 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők arányának növekedéséhez is az által, hogy a településen javul az óvodai ellátás, így az anyukák szívesen bízzák a pedagógusokra gyermekeiket, hogy igényes környezetben lehessenek, amíg dolgoznak. A projekt konkrét célja az óvoda épületének fejlesztése, annak felújítása, energia-hatékonnyá és komfortosabbá tétele, a szükséges eszközök beszerzése. A fejlesztést követően az épület „DD”- korszerűt megközelítő kategóriába került, napelemes rendszer kiépítésével járult hozzá az energetikai korszerűsítéshez Akadálymentes WC kialakításra került, emellett bővítettük az egyik csoportszobát és közvetlen bejutást biztosítottunk az öltözőből a vizes blokkba is. A negyedik csoportszobát öltözővel alakítottuk ki, melyhez átalakított vizes blokk is csatlakozik. A tornaszoba rovására kialakítottunk egy belső közlekedési sávot, így a toldozott könnyűszerkezetes folyosó elbontásra kerülhetett. A kazánházi alapterületet kissé csökkentettük, de a korszerű új berendezések ebben is elférnek. Jelen projekt keretében esztétikus, biztonságos és stabil gyermekasztalok, helyes testtartás kialakítását és megőrzését segítő gyermekszékek, modern színes, esztétikus óvodai környezet kialakítását szolgáló óvodai bútorok, öltözőszekrények, valamint olyan udvari játékeszközök kerültek beszerzésre, melyek a gyermekek mozgásfejlesztését szolgálják és az egyensúlyozási érzék és készség fejlesztését segítik elő. Az óvoda működtetéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, azok a jogszabályoknak megfelelnek.