TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032

2020.jpg

A kedvezményezett neve: Táska Község Önkormányzata
A projekt címe: Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032
A szerződött támogatás összege: 10.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 10.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a településen élők számára színvonalas óvodai szolgáltatás kerüljön nyújtásra. A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök is ezt a célt hivatottak szolgálni. Korábbi pályázat során az óvoda külső és belső felújítása megtörtént, de ennek során az eszközállomány megújítása nem valósult meg. Fontos, hogy a településen élők hozzáférhessenek a színvonalas óvodai szolgáltatásokhoz, mely révén biztosított a szolgáltatást igénybevevői részére az esélyegyenlőség, s a társadalmi különbségekből adódó hátrányok csökkentése. Az óvoda jelenlegi eszközállománya nagyon elavult, a bútorok mérete nem mindig megfelelő, balesetveszélyesek. Több eszközzel nem rendelkezik jelen pillanatban az óvoda, amelyek nélkülözhetetlenek a megfelelő óvodai neveléshez, a gyermekek megfelelő testi és szellemi fejlesztéséhez.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.