TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00040

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Kaposfő Község Önkormányzata
A projekt címe: „Ez(er) egy mesevár” – óvoda és bölcsőde fejlesztése Kaposfőn
A szerződött támogatás összege: 155 250 000 Ft
A projekt összköltsége: 155 250 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00040

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt konkrét célja a település népességmegtartó képességének növelése az óvodai nevelés minőségi megújításával, új óvodaépület építésével, valamint a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátáshoz való hozzáférés biztosításával, mini bölcsőde létrehozásával az óvoda új épületében, annak szervezeti egységeként.
A projekt műszaki-szakmai eredményei: új építésű, korszerű és energiahatékony, teljes körűen akadálymentesített több mint 500 m2 alapterületű épület, melyben helyet kap a 3 csoportos óvodai intézményegység, valamint a mini bölcsődei intézményegység, azok működéséhez szükséges pedagógiai és kiszolgáló helyiségekkel együtt. A projekt keretében beszerzésre kerülnek az óvoda és a mini bölcsöde jogszabályi feltételeket kielégitő tárgyi eszközei és fejlesztő felszerelése. A nevelési szintér egysége az udvari játszóterületek kiépitésével kerül erősitésre.