TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00007

2020N.jpg

 

A kedvezményezett neve: Jákó Község Önkormányzata
A projekt címe: „Jákói óvoda eszközbeszerzése”
A szerződött támogatás összege: 10 000 106 Ft
A projekt összköltsége: 10 000 106 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00007
A tervezett befejezési határidő: 2021.05.17.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az óvoda képes lenne megadni az oda járó gyermekeknek mindazt, amit sajnos a családjuk, a családi nevelés nem képes biztosítani. Modern, korszerű, esztétikus körülmények között kerülne sor a gyermekek nevelésére, oktatására. A fejlesztés célja, hogy az esélyegyenlőség szem előtt tartásával csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei kialakuljanak, s ezáltal a minőségi szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítva legyen. Cél a vidéki térségekben élők életminőségét javítsa, a területi
különbség leszakadásának mérsékelése, egy olyan élettér kialakítása, amely a népességet a településen tartja, vagy a településre vonzza. A fejlesztés hatására az Óvoda megfelelő körülményeket, megfelelő minőségű szolgáltatásokat lenne képes nyújtani az óvodások számára, egyenlő esélyeket
biztosítva Jákón és a környező településeken élő gyermekek számára, hogy ők is megfelelő minőségben használják az óvodai szolgáltatásokat .A beszerzésre kerülő eszközök  meghatározásakor kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az eszközök az óvodás korosztály igényeit kiszolgálják,
érdeklődésüket fenntartsák, valamint a gyermekek fejlődését elősegítsék. A pályázat során megvalósuló eszközbeszerzésnek köszönhetően az óvoda megfelelő minőségű és fejlesztő szolgáltatásokat lesz képes nyújtani az óvodások számára, egyenlő esélyeket biztosítva a jákói gyermekeknek, hogy ők is
minőségi és fejlesztő óvodai szolgáltatásban részesüljenek. A projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az óvoda nem csupán a korábban végrehajtott infrastrukturális fejlesztésével járul hozzá a kisgyermekek minőségi környezetben való neveléséhez, hanem a minőségi szolgáltatás nyújtásával is, amelyhez nélkülözhetetlen a megfelelő, színvonalas eszközök megléte is, amelyek egyrészt a kényelmüket, másrészt a fejlesztésüket szolgálják.