TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019

2020N.jpg

 

Kedvezményezett neve: MESZTEGNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Új bölcsőde építése Mesztegnyőn
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019
Támogatás összege: 149 560 794 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Befejezési dátum: 2022. december 31.

A PROJEKT BEMUTATÁSA: A pályázati felhívással összhangban a projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen élők számára elérhető legyen a színvonalas bölcsődei ellátáshoz és az általuk nyújtott minőségi bölcsődei szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint hogy biztosítva legyenek az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei. Cél, hogy a település a bölcsőde működése révén egyenlő esélyekkel rendelkezzen, csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, és ezzel biztosításra kerüljön a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés. Ezen célok elérése, a gyermekellátó kapacitások fejlesztése hozzájárul a családok segítéséhez, a kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, munkába állásuk, foglalkoztathatóságuk elősegítéséhez is és különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. Cél, hogy intézményi szinten komplex fejlesztés, infrastruktúra és kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósuljon. A specifikus részcélok között szerepel, hogy a projekt során megvalósuljon egy új építésű, 2 csoportos mini bölcsőde és a szükséges eszközbeszerzés. A jelenlegi 5 fő kapacitású családi bölcsőde intézmény helyett az új intézmény által nyújtott szolgáltatások 11 fővel több (összesen 16) kisgyermek számára és magasabb színvonalon lesznek elérhetők, illetve az új mini bölcsőde képes legyen megadni az odajáró gyermekeknek mindazt, amit esetleg a családjuk nem képes biztosítani, szociális helyzetük miatt. Jelenleg az Óvoda a hozzátartozó melegítő konyhával és egy családi bölcsődei egységgel
üzemel, Mesztegnyőn, a Kossuth Lajos utca 35. szám alatt. A jelenleg üzemelő családi bölcsődei egység a növekvő gyermek létszám miatt bővítést igényel. Az önkormányzat úgy határozott, hogy a férőhely bővítést pályázat segítségével kívánja megvalósítani úgy, hogy a jelenleg az óvoda épületében működő családi bölcsődét megszünteti, és helyette ugyanezen a helyrajzi számon egy új épületben 2 csoportos, maximum 8 férőhelyes, mini bölcsődei egységet hoz létre. A tervezett új épület két csoportszobás mini bölcsőde a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. Az épület főbejárata a keleti homlokzaton található, ahova az akadálymentest megközelítést biztosító rámpán, valamint egy előlépcsőn keresztül lehet eljutni. Az épület előtere, mely egyben babakocsi tároló funkciót is ellát. Innét nyílnak az akadálymentes mosdó – wc, a mosdó – wc, és a mosókonyha helyiségek, valamint innét jutunk az aula – gyermekátadó helyiségbe is. A gyermekátadó helyiségből nyílik déli és északi irányba a két csoportszoba öltözője, melyből a csoportszobákba, és a gyermek vizesblokkokba jutunk, a gyermek vizesblokkok a csoportszobákkal is közvetlen kapcsolatban vannak. Az aulából északi irányban került kialakításra a személyzeti étkező, innét nyílik a melegítő konyha helyiség (ajtóval és átadó ablakkal), amely közvetlen kapcsolatban van a szállító edény tároló és mosó, valamint a fehér mosogató helyiséggel, a fehér mosogató helyiség átadó ablakkal kapcsolódik a személyzeti étkező helyiséggel. A fehér mosogatóból nyílik a hulladéktároló helyiség. A hulladéktároló és a szállítóedény mosogató helyiségek közvetlen külső ajtón keresztül az udvarral is kapcsolatban vannak. Az aulához déli irányba csatlakozik a közlekedő helyiség, melyről a takarító szertár, az irattár, a vezetői iroda és a személyzeti öltöző is nyílik. A személyzeti öltözőből nyílik a személyzeti zuhanyzó– wc helyiség.A csoportszobák közvetlen kert kapcsolatát erkélyajtók biztosítják, amik egy részben fedett, árnyékoltteraszra nyílnak, a terasz alternatív megoldással (mobil elválasztó) két részre osztható, szükség esetén. A játszóudvar az épülettől nyugati irányban kerül kialakításra, az óvoda udvarától kerítéssel leválasztva.