• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007

2020.jpg

A kedvezményezett neve: Igal Város Önkormányzata
A projekt címe: Zöld város kialakítása Igalban
A szerződött támogatás összege: 550.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 550.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007
A projekt tartalmának bemutatása:
A fejleszteni kívánt terület Igal ITS-én belül az 1-es számú akcióterületen található. A beruházás által egy egységes településképet kívánunk kialakítani, mellyel nem csak a lakosság elégedettségét, identitástudatát, de az ide látogató turisták és átmenő forgalom számára is rendezett, zöld területekkel ellátott egységet kívánunk biztosítani. Stratégiai célunk a gyógyfürdő fejlesztése, mivel közvetett és közvetlen módon, mivel ez a település legnagyobb bevételforrása és gazdasági fejlődésének lehetősége. A környékének megújulása, a megfelelő színvonalú parkoló fejlesztése / bővítése hozzájárul a szolgáltatások színvonalának emelkedéséhez. A szebb környezet nem csak a fürdő, hanem az itt üzemelő vállalkozók érdeke is. A fejleszteni kívánt helyszín akcióterületi határai délről Szent István utca, József A. utca, A 710 és 560 HRSZ alatti út, nyugatról Ady Endre utca, északról a Petőfi, Szent I., Budavár, Orgona, Tavasz és Rét utcák és az északi belterületi határ, valamint a Keleti belterületi határ. Ezen akcióterület első sorban a Gyógyfürdő és a városközpont fejlesztési stratégiájára irányul. Az akcióterület egyaránt tartalmaz lakóövezetet és üdülőövezetet is. Az egész területre jellemző a szabadon álló, vagy oldalhatáron álló épületek építése, ezekhez az épületekhez övezeti besorolástól függően kisebb-nagyobb zöld területek tartoznak. Jellemzően az üdülőövezetben kisebb telekméretek, nagyobb beépítési százalékkal, míg a kapcsolódó lakóövezetben a nagyobb építési telkekhez kisebb beépítési százalékok tartoznak. Az épületek legtöbbje földszintes, vagy tetőtér beépítéses. Elmondható, az egész akcióterületre a kertvárosias jelleg. A projekt tartalma, a zöldítés, gyomirtással, új növényzet telepítésével, feljavításával, cserjeszint létrehozásával. Ezen kívül a parkokban sétányok, gyalogutak elhelyezése. A játszótér mellett illemhely kialakítása, fedett biciklitárolóval. Három korosztály részére szabványos, akadálymentes játszótér kialakítása. Vízelvezetés, vízrendezés, kapcsolódó utak felújítása, továbbá útszéli zöldfelületek javítása, létrehozása. Kegyeleti park zöld felületének rendbe tétele, megnyitása a lakosság előtt. Közbiztonsági szempontok figyelembevétele a környezetalakítás során. A már meglévő parkoló burkolatának javítása, felújítása, valamint újabb parkolóhelyek kialakítása, buszöböl felújítása, buszváróval.