TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Igal Város Önkormányzata
A projekt címe: Zöld város kialakítása Igalban
A szerződött támogatás összege: 550.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 550.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.16.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007

A projekt tartalmának bemutatása: A fejleszteni kívánt terület Igal ITS-én belül az 1-es számú akcióterületen található. A beruházás által egy egységes településképet kívánunk kialakítani, mellyel nem csak a lakosság elégedettségét, identitástudatát, de az ide látogató turisták és átmenő forgalom számára is rendezett, zöld területekkel ellátott egységet kívánunk biztosítani. Stratégiai célunk a gyógyfürdő fejlesztése, mivel közvetett és közvetlen módon, mivel ez a település legnagyobb bevételi forrása és gazdasági fejlődésének lehetősége. A környékének megújulása, a megfelelő színvonalú parkoló fejlesztése / bővítése hozzájárul a szolgáltatások színvonalának emelkedéséhez. A szebb környezet nem csak a fürdő, hanem az itt üzemelő vállalkozók érdeke is. A fejleszteni kívánt helyszín akcióterületi határai délről Szent István utca, József A. utca, A 710 és 560 HRSZ alatti út, nyugatról Ady Endre utca, északról a Petőfi, Szent I., Budavár, Orgona, Tavasz és Rét utcák és az északi belterületi határ, valamint a Keleti belterületi határ. Ezen akcióterület első sorban a Gyógyfürdő és a városközpont fejlesztési stratégiájára irányul. Az akcióterület egyaránt tartalmaz lakóövezetet és üdülőövezetet is. Az egész területre jellemző a szabadon álló, vagy oldalhatáron álló épületek építése, ezekhez az épületekhez övezeti besorolástól függően kisebb-nagyobb zöld területek tartoznak. Jellemzően az üdülőövezetben kisebb telekméretek, nagyobb beépítési százalékkal, míg a kapcsolódó lakóövezetben a nagyobb építési telekhez kisebb beépítési százalékok tartoznak. Az épületek legtöbbje földszintes, vagy tetőtér beépítéses. Elmondható, az egész akció területre a kertvárosias jelleg. A projekt tartalma, a zöldítés, gyomirtással, új növényzet telepítésével, feljavításával, cserjeszint létrehozásával. Ezen kívül a parkokban sétányok, gyalogutak elhelyezése. A játszótér mellett illemhely kialakítása, fedett biciklitárolóval. Három korosztály részére szabványos, akadálymentes játszótér kialakítása. Vízelvezetés, vízrendezés, kapcsolódó utak felújítása, továbbá útszéli zöldfelületek javítása, létrehozása. Kegyeleti park zöldfelületének rendbetétele, megnyitása a lakosság előtt. Közbiztonsági szempontok figyelembevétele a környezetalakítás során. A már meglévő parkoló burkolatának javítása, felújítása, valamint újabb parkolóhelyek kialakítása, buszöböl felújítása, buszváróval.