TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00019

2020N.jpg

Kedvezményezett: Juta Község Önkormányzata
Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Jutában
Szerződött támogatás összege: 90 804 178 Ft                                        
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2020.május 6.

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja, hogy a község csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett belterületi részein megoldást nyerjen a befogadóig történő biztonságos vízlevezetés, és ez által megszűnjön az előző években gyakran előforduló, ebből adódó katasztrófa helyzet, csökkenjen a helyi vízkár veszélyeztetettség. A projektben szereplő csapadékvíz csatorna felújítások a település két különböző, elöntéssel gyakrabban veszélyeztetett területén valósulnak meg. Az egyik rész Juta Rákóczi utca Ny-i oldali közúti árkának burkolattal történő kiépítését jelenti a nem megfelelő átereszek átépítésével valamint egy zárt csatornaszakasz közbeiktatásával.
A másik rész a település Ny-i részén, a Jutai árok I. sz. mellékágától Ny-ra eső Búzavirág utca és Latinca S. utcák mentén haladó árkok rendezését, burkolattal való ellátását jelenti a nem megfelelő átereszek átépítésével.

A beruházás keretében tervezett fejlesztett csapadék vízelvezető rendszer teljes hossza 2070 méter. A jelenlegi vízelvezető létesítmények fenntartási és üzemeltetési munkáit a községi Önkormányzat végzi. A jelenlegi feladatellátással együtt a tervezett fejlesztés részeként megvalósuló vízelvezető rendszer fenntartását és üzemeltetését is az önkormányzat fogja végezni közmunkaprogram bevonásával. A felhívás által elvárt kötelező szemléletformálás keretében szemléletformáló tájékoztató fórumot szervezünk két alkalommal a projekt megvalósítási időszaka alatt. A tervezett szemléletformáló akcióba integráltan és interaktív módon bevonásra kerülnek fiatalkorúak, aktív korúak és idősek is.

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00019