TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021

 2020N.jpg

 

A kedvezményezett neve: Kaposújlak Községi Önkormányzat
A projekt címe: „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Kaposújlakon”
A szerződött támogatás összege: 30 000 000 Ft
A projekt összköltsége: 30 040 132 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021
A tényleges befejezés időpontja: 2019.07.09.

A projekt tartalmánakbemutatása:

A pályázat célja: a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója volt, mely által a település bel- és külterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék rendezett körülmények között kerülnek elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását a köz- és magántulajdonokban.
A fejlesztés: a település Petőfi Sándor utcájában levő vízelvezető rendszer rekonstrukciója valósult meg, újjá lett építése, valamint az utca végén az ezek által összegyűjtött csapadékvíz befogadóba (Kapos folyó) való eljuttatása valósult meg. A projekt megvalósításával az utcában a vízkárok kialakulásának esélye csökkent. A kapcsolódó szemléletformáló programok segítségével a lakosokat tájékoztattuk a vízrendezés szabályozásának fontosságáról, a megoldások működési elveiről, rendkívüli vízvédelmi esetek során a lakossági teendőkről. A fejlesztés megvalósításával jelentősen csökkent a vészhelyzet, nem következnek be nagymértékű dologi és anyagi károk. Javult a település általános képe, nagyobb bizalom alakul ki a helyi lakosok és a betelepülni vágyók körében.

A tervezett fejlesztés hozzájárult vízgyűjtő terület csapadékának megfelelő elvezetéséhez a befogadó irányába. Az infrastrukturális projektelem az alábbiak szerint valósult meg: Kaposújlakon a Petőfi utca vízelvezetésének tervezett módon történő megvalósítása azt a célt szolgálta, hogy az utca északi oldalán egy övárok jellegű létesítmény kiépítésével a 61-es úttól délre eső vízgyűjtőterület vizei megfogásra kerüljenek, megvédve ezzel a déli oldali, mélyebben fekvő ingatlanokat és lakóházakat. A tervezett megoldásnak kármegelőzési célja volt, melyet sikerült elértünk.