TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00024

2020N.jpg

A kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata
A projekt címe: Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon
A szerződött támogatás összege: 100 000 000,- Ft
A projekt összköltsége: 100 000 000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.05.31.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00024

Nagyatád Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 100millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű, TOP-2.1.3-16 azonosító számú pályázati felhíváson. A 100 %-os vissza nem térítendő támogatásból megvalósul Nagyatád város belterületén − az előzetes tervezés során meghatározott célterületeken − a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, nyílt és zárt árokszakaszok helyreállítása, mederrendezés, átereszek tisztítása, átépítése. A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg. A „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon” című, TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00024 azonosítószámú pályázat hozzájárul a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciójához, mely által a település belterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék rendezett körülmények között kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását a köz- és magántulajdonokban. A 100 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósul a település öt fejlesztési célterületén a vízelvezető rendszer rekonstrukciója, újjáépítése, valamint az ezek által összegyűjtött csapadékvíz befogadóba való eljuttatása. A fejlesztendő csapadékcsatorna hossza 2540 folyóméter. A projekt eredményeként a fejlesztési célterületeken a vízkárok kialakulásának esélye csökkenthető (minimalizálható), az ott lakók védelme, közmorálja javítható. A kapcsolódó szemléletformáló programok segítségével a lakosok képbe kerülnek a vízrendezés szabályozásának fontosságáról, a megoldások működési elveiről, rendkívüli vízvédelmi esetek során a lakossági teendőkről. A projektről bővebb információt a www.nagyatad.hu oldalon olvashatnak. A projekt kezdetének és befejezésének időpontja: A projekt megvalósításának kezdete: 2021. szeptember 1. A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2023. május 31. A projekt összköltsége: 100 000 000 Ft A támogatás összege: 100 000 000 Ft A támogatás mértéke: 100 %