TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00008

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Balatonendréd Község Önkormányzata
A projekt címe: Energetikai korszerűsítés
A szerződött támogatás összege: 10.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 10.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.
A projektazonosító száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00008

A projekt tartalmának bemutatása:
Az „Energetikai korszerűsítés” címet viselő projektterv a balatonendrédi Kerekerdő Óvoda épületenergetikai korszerűsítése céljából készült el, mivel az intézmény gépészeti rendszere elavult. Az energiapazarló, és így magas üzemeltetési költségekkel járó fenntartás mellett a környezetszennyező hatás is jelentős, ami azonban a projekt megvalósulásával jelentősen csökkenthető.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program stratégiai céljaival összhangban a projekt elsődleges célkitűzései közé tartozik az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, aminek következtében hatékonyabb energiahasználat és racionálisabb energiagazdálkodás valósul meg. A projektben tervezett tevékenységek egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt pedig a megújuló energiaforrásokkal való felcserélését tartalmazzák.
A fejlesztésnek köszönhetően az óvoda épületében biztosítottá válik a korszerű és költséghatékony energiaellátás, aminek környezetkímélő hatása az energiatakarékosan üzemelő és megújuló energiaforrásoknak köszönhető.
A Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda a Balatonendréd Község Önkormányzat üzemeltetési hatáskörébe tartozik. Az energetikai korszerűsítése az épületgépészet felújítását szolgálja. Az épület a település központi részén található a Fő utca 77. szám alatt. Az óvoda intézményében ötven férőhely biztosított az iskoláskor előtti gyermekek számára, kihasználtsága az elmúlt évek alapján átlagosan 50-80 százalékos.
Az óvoda épületének műszaki, épületgépészeti felmérése alkalmával a szakemberek az elöregedett és energiapazarló fűtést biztosító kazánra, és a hasonlóképp elavulttá vált villamos-energia hálózatra hívták fel a figyelmet. Ezek a korszerűtlen energiatermelő rendszerek olyan káros melléktermékek kibocsátásával járnak, amik az üvegházhatást növelik. Az intézmény fűtés- és villamosenergia-fogyasztásának felmérése alapozta meg a felismerést, hogy a jelenlegi ellátórendszer felcserélhető a hatékonyabb energiatermelést biztosító kondenzációs kazánnal, a jelenlegi villamosenergia-forrás kiváltható a tetőszerkezetre helyezett napkollektorral. A szakértői megfigyelések alapján készült jelen projektterv, ami az épület üzemeltetésének energia- és költséghatékony, valamint környezetkímélő jellegét biztosítja.
A projekt megvalósulásával az óvoda éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése érhető el, mivel az épület egy korszerű, a hatályos jogszabályoknak megfelelő hő- és páratechnikai értékekkel rendelkező épületgépészeti rendszerrel fog rendelkezni. Az elavult kazán kondenzációs kazánra cserélésével energiatakarékos fenntartás valósul meg, amivel együtt az üvegházhatást okozó gázok is nagymértékben csökkennek. Hasonló módon járul hozzá a kialakításra kerülő maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer és a tetőszerkezetre helyezett napelem is.
Az energiahatékonyság és a környezetkímélő hatás növelése érdekében a projekten belül fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések és HMV rendszerek korszerűsítése valósul meg. Egy maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül kialakításra, aminek segítségével kielégíthető a saját villamosenergia-igény. A használati meleg víz előállítását és tárolását bivalens, indirekt fűtésű és elektromos fűtőpatronú rásegítéses HMV tárolós berendezés látja el. Az épület tetejére egy 7kW teljesítményű napelem is elhelyezésre kerül, ami elegendő a saját villamos-energiaigény kielégítésére. A projekttervben tervezett tevékenységek megvalósulá¬sával költséghatékony energiaellátása, és környezetkímélő, csökkentett CO2 kibocsátása lesz az óvoda épületének.
A projekt keretében kivitelezésre kerülnek a projekttervben kidolgozásra került műszaki terv paraméterei, biztosítottá válnak a munkavégzéshez és a működéshez szükséges feltételek. A projekt lezárulását követően a fejlesztésre került objektumok fenntartását és üzemeltetését Balatonendréd Község Önkormányzata látja el.