TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00038

2020N.jpg

 

A kedvezményezett neve: Újvárfalva Község Önkormányzata
A projekt címe: Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Újvárfalván
A szerződött támogatás összege: 28 619 154Ft
Összköltség: 39 125 815 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00038
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2023.07.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati intézmény hatékonyabbenergiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzatiépület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósul.

Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól, harmadrészt pedig a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé válnak, a helyi és környékbeli lakosság megismeri ezek működését, hatékonyságát, ezáltal kívánjuk ösztönözni őket ezen technológiák használatára. Az épület az építési idejének megfelelő műszaki állapotban van, energetikailag elavult. Hagyományos építési móddal épült, nyeregtetős, tégla falazatú épület. Elhasználódott fa nyílászárók cseréje szükséges műanyag nyílászárókra. A határoló szerkezetek hőveszteség tényezője nem felel meg a jelenlegi követelményszintnek. Gépészete korszerűtlen, pazarló. Az épületbe az akadálymentes bejutás nem megfelelően biztosított, akadálymentes illemhely kialakítása szükséges.

A projekt helyszíne: Önkormányzati Hivatal Újvárfalva, Szabadság tér 12 A

Az energetikai szakember által végzett felmérés alapján, a szakember javaslataira az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:
Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, Akadálymentesítés.