TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00007

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Tapsony Község Önkormányzata
A projekt címe: Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Tapsony Községben
A szerződött támogatás összege: 47.191.513,- Ft
A projekt összköltsége: 47.191.513,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.02.
A projektazonosító száma: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00007

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt Tapsony Község és térségének egészségügyi alapellátási szolgáltatásai közül a védőnői szolgálat fejlesztést célozza meg. Tapsony, Nagyszakácsi, Nemesvid, Somogysimonyi és Somogyzsitfa községek önkormányzatai társulási megállapodásban rendelkeztek arról, hogy a védőnői szolgáltatást egy körzeten belül kívánják megoldani, és a feladat ellátására megbízzák Tapsony Község Önkormányzatát. Ezáltal a védőnői egészségügyi alapellátást Tapsony Község Önkormányzata, mint szolgáltató biztosítja az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés és a szükséges működési engedély kereti között, az alkalmazásában álló 1 fő védőnő részvételével. A védőnői körzethez a nevezett 5 település lakossága tartozik, mint célcsoport, a védőnő itt látja el védőnői feladatait (nővédelem, várandósok gondozása, 0-16 éves gyermekek gondozása, családlátogatás), valamint óvodások és iskolás-korú gyermekek egészségnevelési és iskola-egészségügyi gondozását. Helyileg ez két tanácsadó helyiségben valósul meg, a 8718 Tapsony, Petőfi u.2. szám és a 8718 Nemesvid, Május 1. u. 5 szám alatti tanácsadókban, valamint a családok lakóhelyén a családlátogatások alkalmával, továbbá az érintett óvodákban és iskolákban. A projekt közvetlen célja a védőnői körzet központjának helyt adó 8718 Tapsony, Petőfi u. 2. szám alatt lévő védőnői tanácsadó épületének komplex infrastrukturális fejlesztése. Az épület 1940-ben épült, melynek állapota rendkívüli módon elmarad a mai kor elvárásaitól. Felújítására hosszú évtizedek óta nem volt lehetőség, ennek következtében az ajtók, ablakok elöregedtek, nem zárnak megfelelően, a padlózat elavult, a falak vizesek, néhol dohosak, jelenleg gáz konvektorok fűtik be a helyiségeket, de a nyílászárok rossz állapota miatt nagyon költséges, hiszen a gyermekeknek a megfelelő hőmérsékletet biztosítani kell. Az épület akadálymentesítése nem megoldott, mozgáskorlátozottak részére nincs feljáró a mellékhelyiségek állapota nem a mai elvárásoknak megfelelő, ebből adódóan akadálymentesítve sincs. A közel 50 éves bútorzat elavult, a kötelezően előírt eszközök állapota az évek során elhasználódott. Ezen okoknál fogva elengedhetetlen, hogy mind infrastrukturális szempontból, mind a szakmai munkához kapcsolódó eszközök tekintetében a védőnői szolgálat megújításra kerüljön. A fejlesztés eredményeképpen biztosítva lesz az érintett településen élők részére a minőségi egészségügyi alapellátásokhoz való helyi szintű, lakóhelyhez közeli hozzáférés lehetősége, ami a védőnői ellátást illeti, ezáltal hatékonyabbá téve az ellátás eredményeit. A fejlesztés során megvalósul a tanácsadó épületének teljes infrastrukturális felújítása (lábazat, alapok megerősítése, tető- és nyílászárócsere, falak külső hőszigetelése, teljes épületgépészeti – víz-, csatorna- fűtésrendszer –és villamossági felújítás, belső burkolatok cseréje) projektarányos akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával, valamint az ellátást kiszolgáló, a szakmai munkához nélkülözhetetlen jelenleg elavult és hiányos eszközpark megújítása. Ezen felül az öt településen végzendő védőnői munka hatékonyságának elősegítése érdekében személygépkocsi beszerzése, ehhez kapcsolódóan az épületben garázs kialakítása a beszerzendő gépjármű részére. A fejlesztés egyik lényeges pontja, hogy az épületben helyet foglaló fogorvosi rendelő elköltöztetésre kerül annak érdekében, hogy a védőnői ellátás nagyobb alapterületen, bővített kompetenciával és szolgáltatásokkal álljon a célcsoport rendelkezésére. Ennek keretében kialakításra kerül egy multifunkcionális helyiség, mely a lehetőséget biztosít majd a terhes gondozáson és a méhnyakszűrésen felül különböző egészségnevelési, egészségfejlesztési, szülésre felkészítő előadások, baba-mama torna, várandós torna tartására. Mindezen projekttevékenységek eredményeképpen megvalósul a védőnői és iskolaegészségügyi ellátás színvonalának emelése, valamint a védőnő munkafeltételeinek javítása. A projektben tervezett fenti tevékenységek hozzájárulnak az alapellátó rendszer szolgáltatásai színvonalának növeléséhez, a minőségi munkaerő számára vonzó munkafeltételek megteremtéséhez, valamint növelik az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a lakókörnyezethez közeli, minőségi szolgáltatások eléréséhez. Ezen kisléptékű infrastruktúrafejlesztések támogatják a városi rangot el nem érő kisebb települések lakosságmegtartó erejét, ellensúlyozhatják az elvándorlások okozta lakosságszám-csökkenést. A védőnői szolgálat működtetője Tapsony Község Önkormányzata, aki a feladat ellátását és a projekt eredményeinek fenntartását vállalja, így a fenntartás biztosított a következő 5 évben is.