TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021

2020_reg.jpg

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A PROJEKT CÍME: HÁZIORVOSI RENDELŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE SÁGVÁRON
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 18.068.810 Ft,- FT
A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 18.098.810 Ft,- FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt közvetlen célja a felnőtt háziorvosi körzet központjának helyt adó Ságvár, 375/13 hrsz. alatt lévő épület infrastrukturális fejlesztése. Ságvár Község Önkormányzata 2009 óta látja el folyamatosan a háziorvosi szolgálat működtetését területi ellátási kötelezettséggel. A területi ellátási
kötelezettség Ságvár és Nyim településekre terjed ki.
A háziorvosi szolgálat székhelyén jelenleg a két helyiségben üzemel a háziorvosi rendelő, további két helyiség használaton kívül van. Az
ingatlan a keleti részén egybeépült a takarékszövetkezet épületével.
A fejlesztés elemei: egy új, akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra, elkészül a külső fal és lábazat illetve a padlásfödém hőszigetelése. Hőszigetelt üvegezésű, új műanyag ablak kerül beépítésre az akadálymentes mosdó helyiségbe. A teljes belső festés és a belső ajtók cseréje is megtörténik. A gépészeti rendszer felújítása során új kazán és új radiátorok kerülnek felszerelésre. Az épületvillamossági korszerűsítés magában foglalja a
mennyezeti, illetve az oldalfali világítás kiépítését. Fali kapcsolók és földelt konnektorok kerülnek beépítésre.  Az elavult, vagy hiányos infrastruktúra pótlása keretében szakmai-, vizsgálóeszközök, új bútorzat és IT eszközök kerülnek beszerzésre. A háziorvosi szolgálat fejlesztésének hatására nagymértékben javul az ellátás minősége. A jövőben, nagyobb és projektarányosan akadálymentesített helyen nyílik lehetőség a szolgáltatás nyújtására az ellátandó területhez tartozó felnőtt betegek részére.
A projektben tervezett tevékenységek hozzájárulnak az alapellátó rendszer szolgáltatásai színvonalának növeléséhez, a minőségi munkaerő számára
vonzó munkafeltételek megteremtéséhez, valamint növelik az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a lakókörnyezethez közeli, minőségi szolgáltatások
eléréséhez. 

Ezen kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések támogatják a városi rangot el nem érő kisebb települések lakosságmegtartó erejét, ellensúlyozhatják
az elvándorlások okozta lakosságszám-csökkenést.  A projekt hosszú távú célja, hogy a térség lakossága jobb egészségügyi állapotba kerüljön, a minőségi egészségügyi szolgáltatások (infrastrukturális feltételek, és egészségfejlesztési programok) biztosításának hatására az életminőség javuljon, így a térség népességmegtartó ereje növekedjen. További cél a morbiditási mutatók 3-5%-os javulása (a megbetegedések csökkenő tendenciája, valamint előfordulási gyakoriságuk csökkenése), valamint a mortalitási jelzők kedvezőbb alakulása. A munkaképes lakosság jobb egészségi állapota és munkahatékonyságának növekedése közvetett módon a térség gazdasági mutatóinak javulását szolgálja.  A fenntartás pénzügyi fedezetét egyrészt a háziorvos OEP finanszírozása, másrészt az épület fenntartása és üzemeltetése szempontjából Ságvár Község Önkormányzata biztosítja. Mivel a feladat ellátási hely 2 település, így a másik település is lehetőségei szerint részt vállal a költségekből.  A projekt a Somogy Megyei Önkormányzattal, mint konzorciumi partnerrel szoros együttműködésben valósul meg. 

 


A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2019.01.09.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021