TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00024

2020_reg.jpg

A kedvezményezett neve: Gyékényes Község Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi szolgálatok fejlesztése Gyékényesen
A szerződött támogatás összege: 63.338.538,- Ft
A projekt összköltsége: 63.338.538,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28.
A projektazonosító száma: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00024

A projekt tartalmának bemutatása:
Gyékényes Község Önkormányzata jogszabályi kötelezettsége alapján gondoskodik az egészségügy alapellátás biztosításáról. Mind a háziorvosi praxis, mind a védőnői szolgálat (beleértve az iskola egészségügyi szolgálatot is) Gyékényes és Zákány települések lakosságát fedi le, az OEP által visszaigazolt ellátási körzet lakosságszáma 1829 fő. A szolgálatok székhelye Gyékényes, Szabadság tér 48, az épület Gyékényes Község Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll. A védőnői szolgálat nem minősül betöltött praxisnak, helyettesítéssel megoldott az ellátás, az önkormányzat vállalja a praxis betöltését a Felhívás előírásai szerint.

A fejlesztés elsődleges célja a Gyékényesi szolgáltatási központban a háziorvosi szolgálatnak, iskola-egészségügyi szolgálatnak és a védőnői szolgálatnak, valamint az orvos lakásnak helyet adó épület átalakítása, korszerűsítése, bővítése továbbá az egészségügyi szolgáltatásokat támogató, jelenleg elavultnak tekinthető eszközpark fejlesztése.

Az 1950-es években épült és jelentősen elavult épület korszerűsítése időszerű, az épület létrehozása óta érdemi felújításra nem került sor. Az épületbelső (pl. mosdó) sajnos nem felel meg a hatályos akadálymentesítési feltételeknek, nem áll rendelkezésre akadálymentes parkoló sem. Az épület funkcionális tereinek újragondolására a háziorvos, a védőnő és a célcsoportok igényeinek figyelembe vételével került sor. Az épület fűtését helyiségenként elhelyezett fatüzelésű kályhák biztosítják.
Az önkormányzat célja, hogy az egészségügyi alapellátások színvonala minél magasabb legyen, hiszen ez közvetlenül befolyásolhatja a település népességmegtartó erejét.

A projekt hosszú távú célja, hogy a térség lakossága jobb egészségügyi állapotba kerüljön, a minőségi egészségügyi szolgáltatások (infrastrukturális feltételek, és egészségfejlesztési programok) biztosításának hatására az életminőség javuljon. További cél a morbiditási mutatók 3-5%-os javulása, valamint a mortalitási jelzők kedvezőbb alakulása. A munkaképes lakosság egészségi helyzetének javulása, kevesebb táppénz és jobb egészségi állapotú munkaerő munkahatékonyságának növekedésével közvettet módon a térség gazdasági mutatóinak javulása várható. A definitív ellátások arányának növelése.

A pályázati konstrukció keretében támogatható tevékenységek közül az alábbiak kerülnek megvalósításra:
- Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek (vegyes praxisról lévén szó), iskola-egészségügyi szolgálat, védőnői tanácsadónak helyt adó épület felújítása, bővítése.
- Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítása, korszerűsítése, bővítése a háziorvos, lakhatásának biztosítására
- Eszközbeszerzés
- Járműbeszerzés
- Megújuló energiaforrások használata (napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében
- A projekt keretében beszerzésre kerülő gépjárművek tárolására garázs kialakítása
- Akadálymentes parkoló-férőhely létesítése

A projektben megvalósítandó támogatható tevékenységek a következők:

Az épület teljes belső akadálymentesítése: A felújításra kerülő háziorvosi váró – rendelési időn kívül ¬– alkalmas lesz egyben közösségi térként egészségfejlesztési-, egészségügyi szűrőprogramok lebonyolítására is, multifunkciós helyiségként. Az akadálymentesítési tevékenységek között akadálymentes mosdó, továbbá egy akadálymentes parkoló kialakítására is sor kerül.

A hatályos előírások szerinti energetikai fejlesztés is megvalósul a projekt keretein belül. Az épület 16 cm-es külső hőszigetelést kap, a nyílászárók cseréjére is sor kerül a mai kor követelményeinek megfelelően, továbbá a gépészet megújítására is sor kerül egy kondenzációs kazán üzembe helyezésével. Ezek hatásaként azt várjuk, hogy a korábbi rezsiköltség 50-60 %-kal alacsonyabban alakul majd, ezáltal az egészségügyi szolgáltatások pénzügyi fenntartása válik könnyebben biztosíthatóvá. Az így keletkezett költségmegtakarítás egy részét önkormányzatunk egészségfejlesztési programokra kívánja fordítani.

Az egy épületben található orvoslakás belső átalakítására is sor kerül a lakrész elrendezésének változtatásával. A fejlesztés során kialakításra kerül egy fedett babakocsi tároló is. A háziorvos, valamint a védőnő számára 1-1 db segédmotor-kerékpár beszerzése, mivel az ellátási területen több kilométeres távolságot kell bejárni, a település kb 34 km2 nagyságú területen terül el, a lakott terület egyes távolabbi pontjai 4-5 km-es távolságra vannak egymástól

A fejlesztés célcsoportja az ellátási körzet teljes lakossága, ezen belül kiemelten egyes társadalmi szervezetek: Sportegyesület Gyékényes, Margaréta Nyugdíjas Klub, Gyékényesi Gondozási Központ, iskolások, óvodások. A védőnői szolgálat esetében a célcsoportba tartoznak továbbá a várandós anyák, fiatal anyák, újszülöttek, csecsemők, kisdedek, valamint az iskoláskorú gyerekek.

A fejlesztést követő fenntartási időszakban a projekt eredményeinek hosszú távú működtetését a egészségügyi szolgáltatókkal kötött határozatlan idejű szerződések, valamint a fent felsorolt civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások biztosítják. A fenntartás pénzügyi fedezetét egyrészt a háziorvos OEP finanszírozása, másrészt az épület fenntartása és üzemletetése, valamint a védőnő személyi jellegű és dologi költségeinek szempontjából Gyékényes Község Önkormányzata biztosítja.