TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005

2020_reg.jpg

 

 

A kedvezményezett neve: Hajmás Község Önkormányzata
A projekt címe: Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása
A projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: 2018.10.01.
A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005
A szerződött támogatás összege: 30.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 30.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

Hajmáson működő idősek nappali ellátását biztosító intézmény felújítása valósulhat meg, amely az idősek nappali ellátásának színvonalát jelentősen növeli. Az esélyegyenlőség biztosítására kiemelt figyelmet fordítunk az épület akadálymentesítésével. A fejlesztés hosszú távú célja egy pénzügyi, szakmai és intézményi szinten is fenntartható színvonalas intézmény kialakítása és fenntartása, az infrastruktúra tartós megőrzése, a szolgáltatást igénybevevők elégedettségének növelése. Az épület állapota nem megfelelő, korszerűtlennek nevezhető, továbbá az akadálymentesítés sem megoldott. Az önkormányzatnak korábban nem volt lehetősége pályázat révén az épület felújítására. Az idősek nappali ellátásának célja a szabadidő hasznos eltöltésének segítése, továbbá az idősek napi ellátásában történő részvétel. Az ellátás keretén belül 25 fő idős gondozása valósul meg, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. A projekt célcsoportja a településen élő idős személyek. A tervezett beruházás során az Önkormányzat tulajdonában lévő, de a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ működtetésében álló idősek nappali ellátásának helyet biztosító épület felújítása valósulhat meg.
A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg: - Épület bővítése kazánházzal és akadálymentes vizesblokkal. A meglévő épületrész szükséges átalakítása: nyílásbontás teherhordó főfalban, áthidalók elhelyezése akadálymentes átjáró részére. - Homlokzat-felújítási munkák: utcai homlokzat vakolatjavítása és festése végső felületképzés a meglévő adottságok figyelembe vételével, a többi homlokzat vakolatjavítása és hőszigetelő rendszerrel történő felújítása, oly módon hogy a pályázati felhívásban rögzített célértékek a nem védett felületeken teljesíthetőek legyenek. - Külső nyílászárók cseréje, oly módon, hogy a U= 1,15 teljes szerkezetre vonatkozó követelményeket a cserélt szerkezetek minden esetben kielégítsék - Födém szigetelése, amely során a 25 cm vastagságú szálas hőszigetelő paplan alá párazáró fóliaterítés kerül, felette szükség esetén a védőréteg kialakítása készülhet. - Fűtéskorszerűsítési munkák, a meglévő fűtési rendszerek helyett az épület mögött kialakítandó kazán és tároló helyiségben kerül elhelyezésre egy biomassza (fatüzelésű) kazán, a teljes szekunder kör a vezetékek és a hő leadók is a szükséges helyeken cserélésre/kialakításra kerülnek - Hátsó épületrész tető felújítási munkái, az épület hátsó traktusában a tetőszerkezet bővítésre és részben cserére kerül, a héjazat részleges pótlásával és cseréjével. - Meglévő épületrész felújítási munkái: előtér és nagyterem padozatának bontása, a felbontott részeken a hatályos előírásoknak megfelelő hőszigeteléssel történő ellátása és a burkolati rétegrendek újraépítése, az intézmény funkciójának megfelelő kopásállósági követelmények maradéktalan betartásával. - Belső helyiségek vakolatának szükség szerinti helyeken történő lokális javítása, a felületképzések és festések véglegesítése is jelen pályázatból készül. - Villanyszerelési munkálatok, oly módon hogy az átalakítással érintett részeken a kezelőszerveket – az akadálymentesítési szakvéleménynek megfelelően – az előírások szerinti 1,10 m magmaságban áthelyezzük. A világítással kapcsolatos korszerűsítést is megvalósítunk, energiatakarékos megoldással. - Térburkolatok (járdák és rámpa) készítése a kiskaputól a bejáratig, valamint az akadálymentes parkolótól a bejáratig térkő burkolattal, vezetősáv beépítésével, a rámpánál 10 cm magas kerékvető, és a szüksége korlátok vizuális elemek Kialakításával. Új előlépcső és belépő készítése. természetesen ezen tételek esetében is folyamatosan betartva az ágazati és a felhívásban is rögzített szakmai előírásokat. - Akadálymentes parkoló létesítése meglévő beton térburkolatra, minden kötelező elemmel például: táblázás, felfestés - Személybejárati kapu felújítása, a meglévő kapu nem elégíti ki az akadálymentesítésre vonatkozó követelményeket ezért az átalakítása szükséges a szakmérnök által meghatározott feltételek szerint. - Utólagos talajnedvesség elleni falszigetelés készítése - Akadálymentesítés kiegészítő munkái: információs táblák elhelyezése; kapaszkodók elhelyezése akadálymentes vizesblokkban; berendezések, szaniterek elhelyezése akadálymentes vizesblokkban; burkolati vezetősávok, figyelmeztető jelzések beltérben; burkolati vezetősávok, figyelmeztető jelzések kültérben; épületvillamossági rendszerek, berendezések elhelyezése; egyéb akadálymentesítéssel érintett építési munkák.