• Somogy Megyei Önkormányzat
  • Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
  • Telefon: +36 (82) 898-246
  • E-mail: hivatal@som-onkorm.hu
Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

Megyeháza Kaposvár Fő utcáján

TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00010

2020.jpg

A kedvezményezett neve: Barcs Város Önkormányzata
A projekt címe: Idősek nappali ellátásának fejlesztése a Barcsi Szociális Központnál
A szerződött támogatás összege: 147.500.000,- Ft
A projekt összköltsége: 147.500.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.
A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00010

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt tágabb célcsoportja a településen élők, valamint az idősek nappali ellátásával potenciálisan érintett személyek. Az egészségügyi ellátások az elmúlt időszakban végrehajtott fejlesztések következményeként jónak mondható és az idős korosztály számára is teljes vertikumával rendelkezésre áll. 1971. október 15-én nyílt meg Barcson a Türr István utca 3. szám alatti családi házban az Öregek Napközi Otthona (ÖNO). Az idősek nappali ellátásának alapvető célja, hogy a saját otthonában élő, valamennyi rászoruló számára egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtson Barcs város közigazgatási területén. A lakosság romló életkörülményei, egészségi állapota egyre rosszabb tendenciát mutat, a családtagok pedig a saját nehézségeik mellett nem tudják felvállalni szeretteik napi gondozását. A projekt célja Barcs Város központjában elhelyezkedő Szociális Központ, mint integrált intézmény keretében jelenleg is működő idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése, új épületben történő kialakítása. A projekt megvalósulásával további cél a nappali idősgondozás feltételeinek javítása, a szakosított bentlakásos ellátással közös terek szétválasztása, élhetőbb környezet kialakítása az intézmény 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet szerinti Nappali Intézményekre vonatkozó Szabályoknak való megfelelés elérése mind a biztosított helyiségek, berendezések és eszközök tekintetében. A projekt keretében férőhelybővítésre nem kerül sor. A projekt megvalósításával telekhatáron belül, de fizikailag teljesen különválik az idősek nappali ellátása a bentlakásos ellátásoktól és a különálló infrastruktúra alkalmassá válik a saját célcsoportján belüli közösségi együttlétre, a pihenésre, igény szerint a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és kulturált elfogyasztására. A fejlesztéssel jelentősen javul az ellátottak komfortérzete, biztonságosabb és magasabb színvonalú ellátás biztosítása válik lehetővé, amely a vonatkozó törvényi előírásoknak is megfelel. Csökken az ellátottak kiszolgáltatottság érzése, valamint a zsúfoltság és közös használatú helyiségek és eszközök miatti konfliktusok száma, javul a közösségi élet. Életkorhoz, egészségi állapothoz és egyéni szükségletekhez igazodóan változatos egyéni és csoportos foglalkoztatások megvalósítására lesz lehetőség. A szolgáltatási struktúrát kiszolgáló létrejövő különálló infrastrukturális háttér maximálisan igazodni tud az ellátásokat igénybevevők szükségleteihez, megszűnnek az ellátások közötti (idősek nappali ellátása és idősek otthona) logisztikai átfedés. Mindezek következményeként növekszik ellátás iránti igény, a klub napi látogatottsága, ezzel együtt a kapacitások kihasználtsága. A jelenlegi személyi feltételek változatlanok maradnak. Az ellátás biztosításához szükséges alábbi helyiségek kialakítására kerül sor: közösségi terem, demens foglalkoztató, fedett-nyitott pihenő terasz, pihenőszobák, női vizes blokk, férfi vizesblokk, akadálymentes vizes blokk, zuhanyozási lehetőség, teakonyha, gondozói helyiségek, terasz és udvar. A fejlesztés során teljeskörű akadálymentesítésre kerül sor.