TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00028

sztp.jpg

 

A kedvezményezett neve: Berzence Nagyközség Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Belterületi vízrendezés Berzencén
A szerződött támogatás összege: 187 276 804,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.28.
A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója, mely által a település bel- és külterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék rendezett körülmények között kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását a köz- és magántulajdonokban.

A projekt során megvalósul Berzence település Kisfarkas, Arany János és Május 1. utcáiban levő vízelvezető rendszer rekonstrukciója, felújítása, valamint az az ezek által összegyűjtött csapadékvíz befogadóba való eljuttatása. A projekt megvalósításával az utcában a vízkárok kialakulásának esélye csökkenthető (minimalizálható), az ott lakók védelme, közérzete javítható.

A projektben a Kisfarkas, Arany János és Május 1. utcák teljes hossza kerül korszerűsítésre, 410 fm földárok rekonstrukció és 1312 fm burkolt árok rekonstrukció, 1 db áteresz (gyalogos híd) tisztítása, 78 db kapubejáró, 1 db út alatti áteresz átépítése.

A fejlesztéssel érintett területen 240 fő lakik 96 ingatlanban, melyek becsült értéke az ingatlan.com honlap ingatlanárainak átlagát véve megközelítőleg 1,3728 milliárd Ft.

A projektbe szemléletformálás betervezésre került.

A támogatást igénylő vállalja a projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” elővigyázatosság elvét betartja, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti.

A támogatást igénylő vállalja, hogy figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját.

Jelen projektben az akadálymentesítés nem releváns.