TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00043

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Szabadi Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Vízrendezés Szabadiban I. ütem
A szerződött támogatás összege: 51 104 152,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.28.
A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója, mely által a település bel- és külterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék rendezett körülmények között kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását a köz- és magántulajdonokban.

A fejlesztés során megvalósul a település Petőfi utcájában levő vízelvezető rendszer rekonstrukciója, felújítása, valamint az az ezek által összegyűjtött csapadékvíz befogadóba való eljuttatása. A projekt megvalósításával az utcában a vízkárok kialakulásának esélye csökkenthető (minimalizálható), az ott
lakók védelme, közérzete javítható.

A projektben a Petőfi utca nyugati-délnyugati hossza kerül korszerűsítésre, 594 fm burkolt árok rekonstrukció, 76 fm áteresz tisztítása, 55 db kapubejáró átépítése

A fejlesztéssel érintett területen 48 fő lakik 32 ingatlanban, melyek becsült értéke az ingatlan.com honlap ingatlanárainak átlagát véve megközelítőleg 0,39 milliárd Ft.

A projektbe szemléletformálás betervezésre került.

A támogatást igénylő vállalja a projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” elővigyázatosság elvét betartja, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti.

A támogatást igénylő vállalja, hogy figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját.

Jelen projektben az akadálymentesítés nem releváns.