TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00049

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Barcs Város Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Élhető elepülés kialakítása Barcson
A szerződött támogatás összege: 699 154 050,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A fejlesztés megvalósításának helyszíne Barcs város, minden tervezett tevékenység a város közigazgatási területén valósul meg. Barcs Magyarország déli részén, a Dráva folyó partján, a Duna-Dráva Nemzeti Park szívében helyezkedik el. Állandó népessége a 2020.12.31-i adatok alapján 10 786 fő, lakónépességé ezen időszakban 9 956 fő a KSH Teir adatok alapján. Barcs 1979 óta város, az aprófalvas Dráva-menti térség szolgáltatási, szellemi központja, kistérségi központ, határátkelőhely Horvátország felé. A projekt megvalósításának helyszíne Somogy megyében a Barcsi járásban fekszik, amely a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján komplex programmal fejlesztendő járásnak minősül. A tervezett fejlesztés a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerint átmenetileg kedvezményezett településen valósul meg. Barcs városa a TOP konstrukció keretében megkezdte zöldterületeinek, közparkjainak fejlesztését, egy egységes és élhető arculat kialakítását, amelyben kiemelten fontos a város zöldítése, közparkjainak használhatóvá tétele és ezáltal a településkép javítása mellett élhetőségének javítása is. A projekt célja Barcs Város településközpontjának és zöldfelületeinek megújítása, sport infrastruktúrájának fejlesztése (futópálya közvilágításának kiépítése, pumpapálya  kialakítása), a városközpontot és a szabadstrandot összekötő kerékpárút kiépítése, amelyhez hozzájárulnak a belterületi zöld infrastruktúra-, és közösségi, kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztéséhez. Az önkormányzat által biztosítandó kötelező feladatok a mai kor igényeinek megfelelő színvonalon működnek, elmaradás a kültéri közösségi, szabadidős és sporttevékenységekhez, szabadtéri programokhoz és rekreációhoz szükséges megfelelő színvonalú közösségi terek biztosításában van. Jelen projekt célja ezen hátrány leküzdése és ezzel is biztosítani a lakosság számára a magas színvonalú szabadidő hasznos eltöltési lehetőségeit, élhető és esztétikus, vonzó települési környezetet, aktívan használható sport, rekreációs és közösségi családbarát közterületeket. A projekt további célja a már megkezdett fenntartható közlekedés feltételeinek további javítása, ezzel egészségtudatosabb élet biztosítása, valamint az éghajlatváltozás mérséklése, a
szén-dioxid kibocsátás csökkentése, amely célok mindegyike hozzájárul a lakosság helyben tartásához és új lakók vonzásához, ami közvetetten a helyi munkaerő biztosításával a helyi gazdaság fejlődésére és stabilizálódására is hatással bír.