TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00052

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Nagyberki Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Művelődési ház létesítése Nagyberkiben
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00052
A szerződött támogatás összege:278 200 000,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.08.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A projekt célja a majd’ 1500 lakosú Kapos-folyó menti település, Nagyberki számára művelődési házépítése, tekintettel arra, hogy ennek a körzet központi településnek, melynek gyermeknevelési intézményei, és aktív civil élete van, nincs kultúrháza. A projekt közösségi célt szolgál. Az új művelődési háznak a falu forgalmas helyén, egy óriási két helyrajzi számból álló (7255 Nagyberki,Petőfi S. u. 314/45 hrsz, 7255 Nagyberki, Petőfi S. u. 314/60 hrsz), beépítetlen területen – mely közparkként szolgál – talált az önkormányzat kiváló helyszínt az iskola, a szabadtéri színpad, és a sportlétesítmények, valamint a helyi emlékművek szomszédságában. A fejlesztésbe a park is bevonásra kerül, így a közösségi célú fejlesztés belterületi zöld infrastruktúra fejlesztéssel valósul meg, hogy a falunak ez a része komplex többfunkciós kulturális- és szabadidős-, valamint sportfunkciót tölthessen be, ide vonzva minden generációt. A projektben megfogalmazott fejlesztések célcsoportja Nagyberki teljes lakossága (civil szervezeti tagságot is felöleli), és az évi kb. 150-200 fő óvodás és iskolás gyermek, amennyiben ünnepségeik alkalmával rendszeres látogatói a szomszédságukban elhelyezkedő kultúrháznak. Különcélcsoportként fogalmazható meg a 25-30 fős nyugdíjas közösség, aki heti rendszerességgel találkozik, azonban elhelyezésük nem megoldott. A projektet Nagyberki Község Önkormányzata a Somogy Megyei Önkormányzattal közöskonzorciumban valósítja meg.