TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00058

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Lábod Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Településfejlesztés Lábodon
A szerződött támogatás összege: 74 998 914,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt keretében Lábod településközpontjában elkészül a közösségi ház épületének külső tatarozása, falszigetelése és belső felújítása.

Pályázatunk célja a község központi részét átfogó közterület, zöldterület felújítása, a jelentős gyalogos forgalom miatt a közlekedésbiztonság javítása, a civil szervezetek, egyesületek által használt közösségi ház és a múzeum épületének felújítása.
Elvégezzük a településen működő 16 egyesületnek, közösségnek, civil szervezetnek irodaként és közösségi térként helyet adó közösségi ház épületének külső tatarozását, falszigetelését. Lebontjuk az üzemen kívüli kéményt. Felújítjuk a raktárként szolgáló melléképületet. Kicseréljük az épület külső nyílászáróit, biztosítjuk az épület akadálymentes megközelítését, akadálymentes vizesblokkot alakítunk ki. Újra burkoljuk az épület irodarészének padozatát. Korszerűsítjük az épület földgáz fűtési rendszerét. A közösségi ház funkciójához igazodóan bútorokat vásárlunk. Elvégezzük a Dél-somogyi, Rinya-menti táj vadgazdálkodási - vadászati tevékenységét bemutató kiállítás épületének külső tatarozását, ablakainak felújítását. Közterületi burkolatok felújítása: bővítjük a művelődési ház előkertjének térburkolatát Szilárd burkolatú parkolót alakítunk ki a közösségi ház épületének udvarában, mely az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére érkezők parkolását is szolgálja. Felújítjuk az orvosi rendelők előtti, a központi és a bolgár temető előtti autóbuszváró építményeket, melyek jelentős részben a  központi általános iskolába járó gyermekek igényeit szolgálják.

A gyalogos közlekedés biztonságát a 68-as főút kanyarulatában elhelyezkedő zebra megvilágítási rendszerének átalakításával, a gyalogos
átkelőhely előtt folyamatos, villogó fényjelzést adó lámpa elhelyezésével javítjuk, a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti közúti biztonsági audit lefolytatásával együtt. A Rákóczi utca útcsatlakozási problémája miatt a 68-as út mellé, kilátást javító domború tükröt helyezünk el. Új határoló fasort ültetünk az első és második világháborúban elesettek
emlékét őrző emlékművünkhöz. A művelődési ház előkertjébe évelő növényeket ültetünk ki. A zöldterületek megújításának részeként megszüntetjük a központi autóbuszvárót lehatároló túlnőtt tujasort, új sövényt ültetünk. Növényültetéssel rendezzük a közösségi ház előtti díszkút terét. A 68-as főút mentén a felsorolt intézményekkel érintett szakaszon sorfásítást végzünk, melynek során egységes vérszilva fasort ültetünk A zöldterületek használatához egységes, korszerű utcabútorokat, utcai padokat, szemétgyűjtőket vásárlunk, melyeket a központi téren és közintézményeink előtt helyezünk el.