TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00080

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Sántos Községi Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Belvízrendezés Sántoson
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00080
A szerződött támogatás összege: 144 841 650,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.28.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A projektet Sántos Községi Önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzattal közös konzorciumban valósítja meg. A fejlesztés megvalósításának célja a belterületre hullott csapadékvizek integrált szemléletű kezelése, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a község területén áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel. Természet alapú megoldásokra törekedve cél a környezet, talaj és vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelme és megerősítése. A fejlesztés a csapadékvíz elvezetés tekintetében ezt a problémát kívánja orvosolni. A fejlesztés célja tehát egy olyan fenntartható és biztonsággal működtethető csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, amelynek jó karban tartása – a jelenlegitől eltérően – az idősebb korosztály számára nem kirekesztő és jövedelmükhöz képest aránytalan költséggel sem jár, aminek feladata ellátásához nem szükségesa lakosság részéről jelentős önerő hozzájárulás. A jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszer heves, nagy hozamú esőzések alkalmával nem tudja feladatát ellátni, így ezen alkalmakkor a lakóépületek veszélybe kerülnek, és több alkalommal elöntések is történtek, amelyek elhárítása és a magántulajdonú ingatlanok rendbe tétele a tulajdonosokat terheli. Ezek a káresemények az alacsony jövedelemmel rendelkező idősebb korosztály számára aránytalanul magas költségekkel járnak. Sokesetben csupán az önkormányzat által biztosított szociális hozzájárulás igénybevételével képesek megfizetni ezeket a költségét. A jövedelemhez viszonyított káresemény okozta nem várt kiadások az idősebb korosztály számára esélyegyenlőségük sérülését okozza. A fejlesztés megvalósításával a káresemények mérséklése és megszűnése várható, ezzel együtt az idősebb korosztályra jellemző közszolgáltatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés, valamint az esély egyenlőtlenség megszüntetésre kerül. A projekt elsődleges célcsoportja a védendő területeken élő mintegy 108 fő, míg másodlagos célcsoportja a település teljes lakossága.