TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Barcs Város Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Somogyi Béla és Barátság utca útfelújítása
A szerződött támogatás összege: 99 997 374,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.01.
A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Jelen beruházás tárgya a belterületi Barátság utca és Somogyi Béla utca útburkolatának felújítása, ezáltal a településközpontban helyet kapó közintézmények megközelíthetősége javul. A Barátság utca gyűjtőút, a Somogyi Béla utca lakóút minősítésű.

A területen jelenleg egy átlag 5,0 – 6,0 m szélességű részben helyreállított kiékeléssel ellátott zúzottkő alapra többször terített aszfaltburkolat, illetve felületi bevonattal ellátott burkolatú út található, amely mellett részben felmagasodott földpadka, részben meglévő földárkok húzódnak. A jelenlegi aszfaltozott, illetve itatott burkolatú út nagyobb szakasza mára teljesen leromlott állapotú, amelyet a felújítás során új erősített burkolattal kell ellátni. A burkolat vízelvezetése
jelenleg csak részben megoldott.

A projekt Barcs belterületén valósul meg.

A Barátság utcában az alábbi fejlesztések valósulnak meg: Meglévő t szilárd burkolat felújítása, vízelvezető korszerűsítése.
Érintett útszakasz: 0+0 szelvénytől a 0+400 szelvényig.

A Somogy Béla utcában szintén a meglévő út szilárd burkolat felújítása, vízelvezető korszerűsítése
tervezett. Érintett útszakasz: 0+0 szelvénytől a 0+1000 szelvényig.